Hlavné menu:

Impressum

TOPLAC SK, s.r.o.
Cementárska 15
900 31 Stupava

E-mail: toplac@toplac.sk
Internet: www.toplac.sk

Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I
vložka 8597/B, oddiel: Sro
IČO: 31391257
IČ DPH: SK2020347032

Konateľ spoločnosti:
Lutz Poweleit

Bankové spojenie:

Banka: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2623006141
Smerový kód banky: 1100
IBAN: SK851100 0000 0026230061410
BIC: TATRSKBX

Upozornenie o prevzatí zodpovednosti
Výslovne upozorňujeme na to, že napriek starostlivej kontrole našej stránky nemôžeme v žiadnom prípade prebrať zodpovednosť za obsahy odkazov na externé internetové  stránky. Za obsah stránok, na ktoré smerujú naše internetové odkazy, zodpovedajú výhradne ich prevádzkovatelia. Z týchto dôvodov sa týmto výslovne dištancujeme od všetkých obsahov, na ktoré smerujú naše internetové odkazy na našej domovskej internetovej stránke. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné porušenia existujúcich autorských ochranných práv (tzv. copyrights) na stránkach, kde smerujú naše internetové odkazy, nakoľko nemáme na ne žiaden vplyv!

Toto upozornenie platí pre všetky internetové odkazy, uvedené na našej domovskej internetovej stránke a pre všetky obsahy stránok, na ktoré smerujú uvedené internetové odkazy. Na niektorých našich stránkach používame obrázky a fotografie nasledujúcej agentúry: fotolia.com

Upozornenie k ochranným autorským právam
Všetky texty, obrázky a fotografie, grafika, súbory s videami a animáciami podliehajú ochranným autorským právam a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemôžu byť kopírované alebo pozmeňované za účelom ich postúpenia a používané na iných internetových stránkach. Niektoré prezentácie produktov obsahujú aj fotografie, ktoré podliehajú ochranným autorským právam tých, ktorí ich poskytli k dispozícii. Porušenie týchto ustanovení bude mať z našej strany nielen trestnoprávne, ale aj občianskoprávne následky a stíhanie.

Správca internetovej stránky: Webdesignum