Hlavné menu:

Glasurit 929-31 VOC Tužidlo krátke, Glasurit 929-33 VOC Tužidlo normal a Glasurit 929-34 VOC Tužidlo dlhé

Ponuka / Produktové informácie – osobné automobily / Ostatné

Glasurit 929-31 VOC Tužidlo krátke, Glasurit 929-33 VOC Tužidlo normal a Glasurit 929-34 VOC Tužidlo dlhé

Výhody:

  • 929-33 VOC tužidlo, normal
  • 929-31 VOC tužidlo, krátke
  • 929-34 VOC tužidlo, dlhé

Späť

Glasurit 929-31 VOC Tužidlo krátke, Glasurit 929-33 VOC Tužidlo normal a Glasurit 929-34 VOC Tužidlo dlhé Glasurit 929-31 VOC Tužidlo krátke, Glasurit 929-33 VOC Tužidlo normal a Glasurit 929-34 VOC Tužidlo dlhé

Tužidlá pre bezfarebné a vrchné laky VOC 420 g/l.

 

✓ Načaté nádoby dobre uzavrieť!

✓ Tužidlá sú citlivé na vlhkosť!

✓ Spôsob spracovania – pozri údaje na technickej informácii príslušného produktu.