Hlavné menu:

Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý

Zvyšovanie efektívnosti rýchlosťou svetla
19.04.2017
Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý
Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý
Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý

Autoservisom a lakovniam, ktoré chcú opravovať malé až stredné poškodenia ešte viac efektívnejšie, pomáha Glasurit svojím novým základovým plničom. Nové riešenie, ktoré šetrí čas procesu, energie a odpad sa volá Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý a vďaka UV-A technológii je ho možné ešte aj jednoducho a spoľahlivo používať.

Pre autoservisy a lakovne bude čoraz dôležitejšie, aby práve v tejto oblasti profitovali, nakoľko malé a stredné poškodenia, ako sú opravy nárazníkov, patria v súčasnej dobe v autoservisoch a lakovniach k najčastejším opravám. A tento trend bude ešte viac narastať, pretože aktívne bezpečnostné systémy vo vozidlách budú čoraz častejšie zabraňovať väčším škodám. Glasurit, prvotriedna značka autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF, prišiel na tento trend a s novým základovým plničom vyvinul riešenie, ktoré opravu nárazníka robí ešte viac hospodárnejšou a zároveň aj chráni plastový diel pred deformáciou.

UV – ako ultrafialové a ultra široké použitie

Pri tomto novom základovom plniči vsádza Glasurit na UV-A technológiu. Pri nej špeciálna lampa vyžaruje dlhovlnové ultrafialové svetlo, takzvané UV-A lúče. Tieto lúče zabezpečujú omnoho rýchlejšie schnutie ako všetky iné zdroje tepla, ktoré sú v autoservisoch a lakovniach obvyklé a základový plnič schne doslova rýchlosťou svetla. S týmto novým základovým plničom a UV-A technológiou dokážu autoservisy a lakovne ušetriť v porovnaní so sušením vo vypaľovacej peci a so sušením infražiaričmi raz toľko nákladov na energie a času na sušenie.

Okrem toho, UV-A technológia poskytuje autoservisom a lakovniam ešte aj ďalšie výhody. Na rozdiel od sušenia vo vypaľovacej peci a sušenia infražiaričom nevzniká pri UV-A žiarení žiadne vyvíjanie tepla. Na jednej strane to šetrí ďalší čas, potrebný na procesy, nakoľko nie je potrebná fáza ochladzovania a na strane druhej UV-A žiarenie bráni tomu, aby sa deformovali plastové diely, ktoré sa opravujú predovšetkým pri opravách nárazníkov.

Aj čo sa týka ochrany zdravia pri práci, ponúka UV-A technológia výhody. UV-A lúče sú najmenej škodlivou časťou ultrafialového žiarenia. To robí túto technológiu pre lakovne veľmi bezpečnou a jednoduchou čo sa týka používania. Taktiež nie je potrebný samostatný pracovný priestor v lakovni a nie je nutné nosiť ani ochranný odev. Pri práci úplne stačia ochranné okuliare a bežné ochranné rukavice.

Autoservisy a lakovne profitujú ešte aj z iných špecifických charakteristík tohto produktu. Nový UV základový plnič je 1K produkt bez času použiteľnosti. Nevyžaduje si ani tužidlo a ani riedilo a – pokiaľ sa už nachádza v miešacej nádobe – je ho možné skladovať aj niekoľko dní. Takýmto spôsobom sa dá jednoducho a rýchlo použiť a napomáha tak ešte aj dlhodobo zabraňovať nadbytočnému odpadu.

Krátky proces pri malých a stredných opravách

Autoservisy a lakovne si spájajú s menom Glasurit predovšetkým jedno – neustále viac a viac efektívnejšie procesy. A aj tento nový základový plnič je ďalším produktom v ponuke Glasuritu, pomocou ktorého autoservisy a lakovne dokážu skrátiť čas procesu, dlhodobo šetriť energie a zároveň aj množstvo odpadu. Pri všetkých skráteniach a úsporách si ale autoservisy a lakovne môžu byť isté: Glasurit 151-170 UV základový plnič, šedý ponúka vynikajúcu protikoróznu ochranu priamo na kove a je možné ho flexibilne používať na všetky bežné podklady. Či už sú to plastové nárazníky alebo kovové blatníky – v kombinácii s UV-A žiarením je nový základový plnič ideálnym riešením pri najčastejšie sa vyskytujúcich škodových udalostiach v autoservisoch alebo lakovniach.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku