Hlavné menu:

Glasurit 90-M 4 miešací lak, dlhý a Glasurit 93-E 3 prísada, dlhá

PRÍSADY GLASURIT 90-M4 DLHÁ A 93-E3 DLHÁ PRE RAD 90
05.06.2019

Rýchlo schnúcimi lakmi dochádza k optimalizácii procesov. To, ale vždy nie je želateľné. V horúcich ročných obdobiach alebo pri extrémne nízkej vlhkosti vzduchu sa môže stať, že lak schne príliš rýchlo. Špeciálne pre tieto požiadavky vyvinul Glasurit aditíva na dosiahnutie rovnakého výsledku lakovania: Glasurit miešací lak 90-M 4 DLHÝ a Glasurit prísada 93-E 3 DLHÁ.

Použitie prísad 90-M 4 a 93-E 3 DLHÝCH je veľmi jednoduché. Pri vyšších teplotách v lakovni až do 45° Celzia alebo nižšej vlhkosti vzduchu môžu lakovne nahradiť miešací lak 90-M 4 a prísadu 93-E3 obidvoma uvedenými produktmi a pokračovať v spracovaní ako obvykle.

Obidva produkty majú ešte ďalšie pozitívne využitie. Vďaka lepšej absorbcii striekanej hmly sa môžu cielene používať aj na lakovanie väčších plôch. Takže: pred lakovaním väčších plôch myslite na Glasurit miešací lak 90-M 4 DLHÝ a Glasurit prísadu 93-E 3 DLHÚ.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku