Hlavné menu:

Glasurit Classic Car Colors je súčasťou Turínskej charty

Profesionalita vo veciach farieb a lakov v oblasti veteránov
13.04.2018

Youngtimery a oldtimery sa už veľa rokov tešia stúpajúcej obľúbenosti. Aby bolo možné opraviť lak veteránov v dôsledku škodových udalostí, nehôd alebo procesov starnutia a odtieň farby zodpovedajúco prispôsobiť, sú nevyhnutné odborné vedomosti špecializovaných pracovníkov. Čím sú automobily staršie, tým je komplikovanejšie nájsť niekoho, kto pozná a posúdi originálne, pôvodné odtiene a v tých časoch používané spôsoby lakovania a ako je potrebné zaobchádzať s týmito historickými lakovaniami.

Classic Car Colors je rozsiahly program, ktorý vyvinul Glasurit, prvotriedna značka autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF a pod hlavičkou ktorého sa spája veľké množstvo aspektov čo možno najvernejšieho lakovania veteránov - od analýzy odtieňa farby až po sprostredkovanie kontaktu na kvalifikované profesionálne firmy. Základom toho je celosvetovo najväčšia databáza odtieňov s viac než 250 000 odtieňmi a 600 000 receptúrami. Pomocou tohto archívu je možné rýchlo vyhľadať zodpovedajúce riešenie pre lakovanie v pôvodnom, originálnom odtieni alebo na opravu originálneho lakovania. „Vybudovaním našej oblasti Classic Cars sa cielene venujeme potrebám majiteľov historických automobilov. Ako kompetentný partner spájame navzájom naše viac ako 130-ročné odborné vedomosti a znalosti vo veciach farieb a lakov a našu rozsiahlu sieť, aby zákazníci Glasuritu mohli profitovať z jedinečných služieb pre klasické automobily,“ vysvetľuje strategickú orientáciu programu Katja Scharpwinkelová, vedúca divízie Autoopravárenských farieb a lakov EMEA spoločnosti BASF.

Profesionálne vedomosti a znalosti z koloristiky Glasuritu v príručke Turínskej charty

Glasurit je od roku 2016 kooperačným partnerom a technickým poradcom v otázkach farieb a lakov organizácie Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), medzinárodnej federácie, združujúcej kluby veteránov, ktorá bola založená v roku 1966 v Paríži. Táto federácia sa angažuje okrem iného aj za uchovávanie historických vozidiel, ktoré predstavujú dôležitú súčasť technického a kultúrneho dedičstva. FIVA je pre tieto účely aj partnerom UNESCO, ktoré sa ako Organizácia Spojených národov angažuje za zachovanie svetového dedičstva ľudstva. „Spolupráca s Glasuritom umožňuje federácii FIVA tému Lakovanie historických automobilov v širokom rozsahu dôkladne preskúmať a poskytnúť tak majiteľom historických automobilov návod, ako si dokážu uchovať hodnotu vozidla ako historického kultúrneho dedičstva,“ vysvetľuje Mario Theissen, prezident FIVA.

Ďalej sa FIVA zameriava na zdokonaľovanie medzinárodných štandardov. Tie majú pomôcť, aby sa veterány zodpovedajúcim spôsobom ohodnocovali a reštaurovali. Zhrnuté sú ako základné smery v príručke s názvom „Turínska charta“. Jürgen Book, ktorý v Glasurite zodpovedá za oblasť Classic Cars, sa v príručke k Turínskej charte, ktorá bola prvýkrát predstavená v polovici novembra 2017 v Bukurešti, podrobne venuje nielen historickému lakovaniu automobilov, kde opisuje proces lakovania, ale aj funkčným vlastnostiam automobilových farieb a lakov ako aj profesionálnym opravám. Približne 2 milióny členov federácie FIVA získava tak všestranný pohľad do problematiky posudzovania automobilových farieb a lakov a môžu sa tak naučiť, ako sa zo stavu farby a laku dá vyvodiť predchádzajúca história a stav starostlivosti o veterána.

„Pre majiteľov veteránov je dôležité, aby dostali kompetentný návod na starostlivosť a opravy svojich vozidiel – a je jedno, či jazdia alebo sa nachádzajú v múzeách ako výstavný exponát. Naším cieľom je profesionálna podpora. Celosvetová integrácia odbornej spôsobilosti Glasuritu je míľnikom pri interpretácii tém ohľadom farieb a lakov u veteránov. Sme hrdí na to, že sme sa v Turínskej charte mohli podrobne venovať tejto téme a na základe praktických prípadov môžeme poukázať na to, aký zásadný význam má farba a lak automobilu - ktoré nefungujú len ako skrášľujúci doplnok“.

» Informácie k Turínskej charte a príručke na internetovej stránke FIVA (v pôvodnom jazyku).

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku