Hlavné menu:

Glasurit zabezpečuje rýchly proces opravy

KRÁTKY PROCES, MAXIMÁLNA KVALITA
08.06.2018
Kto v lakovni vsádza na Glasurit, môže si byť istý: tu prispievajú čo najkratšie možné lakovacie procesy k prvotriednym výsledkom.

Kto v lakovni vsádza na Glasurit, môže si byť istý: tu prispievajú čo najkratšie možné lakovacie procesy k prvotriednym výsledkom.

Krátky proces, maximálna kvalita - s Glasuritom je možné dosiahnuť oboje: rýchly proces lakovania a prvotriedny výsledok.

Krátky proces, maximálna kvalita - s Glasuritom je možné dosiahnuť oboje: rýchly proces lakovania a prvotriedny výsledok.

Efektívnosť je dnes počas bežného dňa v lakovni dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pri oprave znamená rýchlosť veľa, ale to nie je všetko, pretože na konci dňa musí súhlasiť aj výsledok lakovania. Kto v lakovni vsádza na Glasurit, môže si byť istý: tu prispievajú čo najkratšie možné lakovacie procesy k prvotriednym výsledkom.

Pri vývoji produktov sa Glasurit zameriava na dve dôležité kritériá – efektivitu procesu a výsledok lakovania. Jedno bez druhého pri Glasurite nie je možné. Čo sa týka efektívnosti, Glasurit zameriava pozornosť na celý proces: krátky čas schnutia, znižovanie teploty sušenia, ale aj celkový proces od nanesenia tmelu až po záverečné leštenie.

Jeden z najrýchlejších procesov na trhu: Glasurit 923-610 HS bezfarebný lak, rýchloschnúci

Dobrým príkladom toho je nový Glasurit 923-610 HS bezfarebný lak, rýchloschnúci. Týmto produktom ponúka Glasurit jeden z najrýchlejších opravárenských procesov na trhu a to nielen čo sa týka času schnutia, ale aj tým, že medzi jeho nastriekaním a sušením sa už nevyžaduje žiaden dodatočný čas odvetrania. Dôležitým kritériom je aj teplota sušenia, pokiaľ ide o to ako dosiahnuť, aby bol proces ešte viac efektívnejším. Nový bezfarebný lak disponuje tiež vynikajúcimi vlastnosťami schnutia pri 40°C a pri teplote miestnosti. Tieto vlastnosti umožňujú autoservisom a lakovniam samostatne sa rozhodnúť, či chcú upriamiť svoju pozornosť na rýchlejšie vybavovanie zákaziek alebo uprednostňujú šetrenie nákladov na energie.

Týmto novým bezfarebným lakom sa Glasuritu podarilo využiť rýchle schnutie aj na široké spektrum aplikácií. Dá sa používať nielen na zvislých, ale aj na vodorovných dielcoch. Vďaka týmto vlastnostiam sa hodí bezfarebný lak 923-610 nielen na rýchle opravy drobných poškodení a jednotlivých dielcov, ale aj na opravu kompletnej bočnej strany automobilu.

Summa-summarum: Autoservisy a lakovne, ktoré používajú tento nový bezfarebný lak, majú významnú výhodu, ktorá sa vo finále oplatí a síce väčšiu efektívnosť, vďaka širokým možnostiam použitia, kratšiemu času procesu a ešte nižším nákladom na energie.

Prvotriedna protikorózna ochrana bez dodatočného základovania: Glasurit 285-270 základový plnič Pro

Ďalším príkladom maximálne možnej efektivity procesov pre excelentný výsledok lakovania je Glasurit 285-270 základový plnič Pro. Tento základový plnič spája mimoriadne dobré protikorózne vlastnosti epoxidovej technológie s vynikajúcou brúsiteľnosťou 2K PUR HS základových plničov. Táto nová technológia, ktorú vyvinul Glasurit, robí doterajšie základovanie zbytočným a tým šetrí jeden kompletný krok procesu.

Tým šetria lakovníci a lakovne nielen jeden kompletný pracovný krok, ale získavajú súčasne aj najlepšiu ochranu pred koróziou a optimálnu priľnavosť k podkladu. To robí prvotriedne opravárenské lakovanie pre autoservisy a lakovne ešte viac hospodárnejším. Efektívnym spôsobom tým zachováva opravovaného automobilu, čo pozitívne presvedčilo aj tých najväčších kritikov z radov automobilových výrobcov.

Efektívnosť a protikorózna ochrana ale nie sú ešte všetko, pridáva sa k nim ešte aj jeho flexibilné používanie. Tento základový plnič sa znamenite hodí ako na aplikáciu „mokrý do mokrého“, tak aj na použitie ako brúsny plnič. Navyše, vďaka použitiu Glasurit 522-10 prísady na plasty je možné ho nanášať priamo na plasty. Tým je Glasurit 285-270 základový plnič Pro tým najlepším predpokladom na prvotriedne opravárenské lakovanie a absolútnou NEVYHNUTNOSŤOU pre všetky tie autoservisy a lakovne, ktoré chcú navzájom spájať špičkové opravárenské lakovanie a mimoriadne hospodárnu prácu.

Turbo na opravu drobných poškodení: Glasurit 523-15 Racing Additive

Tretím príkladom toho, ako produkty Glasuritu navzájom spájajú efektívnosť celkového procesu a exceletný výsledok lakovania, je prísada Glasurit 523-15 Racing Additive. Turbo pre opravu drobných poškodení skracuje čas schnutia Glasurit bezfarebných lakov až do 30 percent.

Táto prísada optimalizuje proces opravy až po leštiteľnosť – a to nielen pri postupe Spot-Repair (tzv. bodová oprava), ale aj pri opravách jedného až dvoch vertikálnych jednotlivých dielov. Prísadu 523-15 Racing Additive je možné používať okrem toho aj vo vybraných dvojkomponentných plničoch a úspora času sušenia je pri nich až do 50%.

Tieto tri príklady ukazujú, že s Glasuritom je možné dosiahnuť oboje – rýchly proces lakovania a prvotriedny výsledok. Na to sa môžete spoľahnúť!

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku