Hlavné menu:

Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat

Erich Bitter v školiacom stredisku Glasurit Refinish Competence Center
21.02.2020
Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat
Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat Glasurit zistil historické odtiene automobilu Bitter Coupé Diplomat

Profesionálny cyklistický závodník, automobilový pretekár, rallye jazdec, obchodník – Erich Bitter je všestranná osobnosť a vo svete automobilov automobilov je už dnes žijúcou legendou. Pred 50-timi rokmi predstavil Opel svoje vozidlo Coupé Diplomat (CD), ktoré sa ale nikdy nedostalo do sériovej výroby. Bol to Erich Bitter, ktorý tento automobil pod svojím názvom ako Bitter CD dostal na cesty. Začiatkom septembra 2019 prišiel Erich Bitter do Glasuritu v Münsteri, Nemecko. Dôvodom jeho návštevy bol koloristický projekt Glasuritu a klubu Bitter Club International, ktorý bol teraz úspešne ukončený.

Glasurit, prvotriedna značka farieb a lakov spoločnosti BASF, priradil historické odtiene k viac ako 90 % z celkového počtu 395 vyrobených vozidiel Bitter Coupé Diplomat a pretransformoval ich do miešacích receptúr. Autentické, dobové odtiene sú tak odteraz k dispozícii v celosvetovo najväčšej databáze odtieňov Glasuritu a v prípade potreby, resp. požiadavky je ich možné si rýchlo a nekomplikovane nechať dať zobraziť.

Tento projekt bol rozdelený do dvoch častí, zber údajov a prenos do databázy odtieňov. „Mnohé odtiene, ktoré je možné vidieť na automobiloch Bitter CD, častokrát pochádzajú od iných automobilových firiem. Preto sme v prvom kroku preskúmali historické podklady a dokumenty, v ktorých boli zadokumentované označenia a čísla farieb príslušných vozidiel,“ vysvetľuje Andreas Hartel z oddelenia Passenger Car Process v Glasurite a ktorý mal na starosti aj zber údajov. Navyše, odtiene síce už boli k dispozícii v databáze odtieňov Glasuritu, ale značka automobilu bola ešte neznáma. Pomocou týchto podkladov tak mohli byť tieto odtiene priradené príslušným automobilom. V niekoľko málo prípadoch išlo aj o firemné odtiene. Aby sa dali aj tieto „odhaliť“, poskytol Thomas Ebert z klubu Bitter Club International originálny vzor odtieňa, aby bolo možné originálny, pôvodný odtieň opäť zreprodukovať. Po ukončení zberu údajov boli tieto informácie prenesené z koloristického laboratória do databázy odtieňov Glasuritu. Porovnanie vozidiel, na ktorých bolo ešte lakovanie z prvovýroby a dobových predajných vzoriek a kartičiek odtieňov ukázalo, že odtiene sa nie vždy zhodujú. Rozhodnutie, ktorá vzorka príslušného odtieňa sa má reprodukovať, sa uskutočnilo spoločne s odborníkmi z klubu Bitter. U niekoľko málo chýbajúcich odtieňov sa s pomocou klubu priebežne vykonáva rešerš odtieňov.

Martin Wilhelm, hovorca predstavenstva klubu Bitter Club International, poznal Glasurit ako spoľahlivého partnera zo svojho predchádzajúceho pôsobenia ako znalca pre motorové vozidlá. V súlade s tým zodpovedajúc padla voľba na prvotriednu značku farieb a lakov spoločnosti BASF. „Svedomitosť, s ktorou sa tento projekt uskutočnil a výsledok ukazujú, že sme si s Glasuritom vybrali toho správneho partnera. Schopnosť reprodukovať staré odtiene pomocou najnovších technológií sa optimálne vydarila“.

Prvý kontakt medzi Glasuritom a klubom Bitter Club International, k členom ktorým patrí aj Erich Bitter, zakladateľ značky Bitter, vznikol pred dvomi rokmi. V uplynulom roku potom dostal tento projekt konkrétnejšie kontúry. „Táto spolupráca patrí do veľkého počtu úspešných projektov s rôznymi automobilovými klubmi a výrobcami automobilov, ktorým sme dokázali našu odbornú spôsobilosť v oblasti koloristiky. Prácami na tomto projekte sme rozšírili našu databázu odtieňov a zdôraznili tak naše vedúce postavenie v oblasti autentických historických odtieňov,“ uvádza Jürgen Book, riaditeľ Classic Cars v spoločnosti Glasurit.

Bitter Club International má momentálne 148 členov z desiatich rôznych krajín, okrem Nemecka aj z USA, Kanady, Turecka, Anglicka, Belgicka a Francúzska. Zakladateľ spoločnosti Bitter Automobile, pán Erich Bitter, poveril klub úlohou zachovávať, odovzdávať a ďalej postupovať technické informácie pre modely CD a SC. Okrem toho, klub zaobstaráva aj náhradné diely a vyhotovuje potvrdenia o údajoch pre vozidlá BITTER CD a BITTER SC. Vozidlo Sportcoupé Bitter CD bolo prvé vozidlo značky Bitter, celkovo bolo v období od jesene r. 1973 až do konca roka 1979 vyrobených iba 395 kusov. Základ zhruba 1 000 áut tvorili sériové modely značky Opel. V posledných rokoch boli viaceré modely Opel rekonštruované novými návrhárskymi prvkami značky Bitter a je ich možné identifikovať podľa charakteristického znaku „Bitter-B“ na maske chladiča. Podrobné výsledky rešerší odtieňov boli Glasuritom prezentované dňa 5. septembra 2019 klubu Bitter Club International a pánovi Erichovi Bitterovi osobne v školiacom stredisku Glasurit Refinish Competence Center v meste Münster, Nemecko.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku