Hlavné menu:

Spoločnosť BASF bola už po štrnástykrát ocenená spoločnosťou General Motors ako „Dodávateľ roka“

09.10.2019
Udeľovaní ocenenia GM Supplier of the Year

Zľava doprava: Anirvan Coomer (zastavajúci pozíciu Executive Director Global Purchasing and Supply Chain, GM),
Sean McKeon (zastavajúci pozíciu Vice President, OEM Coatings, BASF),
Dirk Bremm (zastavajúci pozíciu President, BASF’s Coatings division)
a Greg Warden (zastavajúci pozíciu Executive Director and Global Functional Leader - Body Engineering, GM)
pri udeľovaní ocenenia "GM Supplier of the Year".

Spoločnosť BASF už po štrnástykrát od roku 2002 získala od spoločnosti General Motors (GM) ocenenie „Dodávateľ roka“, tentokrát za rok 2018. Táto cena sa udeľuje dodávateľom, ktorí vynikajú takými výkonnostnými kritériami ako sú: kvalita, realizácia zákaziek, inovácie a celkové náklady.

„Na našich dodávateľov kladieme vysoké nároky,“ hovorí Steve Kiefer, zastávajúci v GM pozíciu Senior Vice President, Global Purchasing and Supply Chain. „Vy ste ich vysoko prekročili, aby ste poskytli kvalitu a inovácie, ktoré nám pomáhajú získavať zákazníkov pre ich aktívny život“.

K nositeľom ocenení patria spoločnosti, ktoré ponúkajú GM svoje produkty a služby v oblastiach ako sú: diely a komponenty pre automobily, dodávateľský reťazec a logistika, služby zákazníkom a nepriame služby.

Spoločnosť BASF podporuje spoločnosť GM svojou široko členenou ponukou koloristických riešení, moderných lakovacích procesov, technických plastov a polyuretánových technológií pri zdokonaľovaní jej produktivity a taktiež aj pri ochrane životného prostredia. Divízia BASF Coatings dodala spoločnosti GM svoj integrovaný proces, ktorý šetrí čas a prírodné zdroje a zásobuje väčšinu výrobných zariadení GM progresívnymi technológiami pre povrchové úpravy.

„Toto vyznamenanie je výsledkom výraznej orientácie sa na zákazníka v celej divízii BASF Coatings. Naše obchodné vzťahy s GM sa zakladajú na inováciách, službách a neustálom zdokonaľovaní spokojnosti zákazníkov,“ hovorí Dirk Bremm, riaditeľ divízie Coatings spoločnosti BASF.

Ocenenie prevzal D. Bremm v mene spoločnosti BASF dňa 15. mája 2019 v hlavnom sídle spoločnosti General Motors v Detroite, USA v rámci 27. ročníka odovzdávania ocenení.

O divízii Coatings

Divízia Coatings spoločnosti BASF disponuje medzinárodnými odbornými vedomosťami pri vývoji, výrobe a predaji inovatívnych automobilových a autoopravárenských farieb a lakov, priemyselných lakov, stavebných náterov ako aj aplikovanej povrchovej techniky pre povrchové úpravy kovov, plastových a sklenených materiálov v celom rade priemyslových odvetví. Portfólio je doplnené programom „Innovation Beyond Paint“, ktorý sa zameriava na rozvoj nových trhov a obchodných modelov. BASF Coatings vytvára na budúcnosť zamerané riešenia a podporuje inovácie, dizajn a nové možnosti aplikácií, aby dokázala spĺňať požiadavky svojich partnerov všade vo svete. Zákazníci spoločnosti BASF Coatings profitujú z odborných vedomostí a zdrojov medziodvetvovo a celosvetovo pracujúcich tímov v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj v regióne Ázie a Tichomoria. V roku 2018 dosiahla celosvetovo obrat asi 3,86 miliardy eur.

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF Coatings je možné nájsť na internete na www.basf-coatings.com.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu, ktorá spája – pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť kombinuje ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia.  Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce nielen chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty, ale aj jemnú chémiu, ropu a zemný plyn..V roku 2018 vykázala tržby vo výške asi 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) ako aj American Depositary Receipts (BASFY) v Spojených štátoch amerických. Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

Zdroj: www.basf-coatings.de

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku