Hlavné menu:

Spoločnosť BASF prezentuje trendy automobilových farieb na roky 2018-19

Glasurit vypracováva opravárenské riešenia pre trendy farieb budúcnosti
19.10.2018
65 farieb BASF Automotive Color Trends 2018-19 – Keep it Real.

65 farieb BASF Automotive Color Trends 2018-19 – Keep it Real.

The Urbanist – kľúčová farba pre región EMEA.

The Urbanist – kľúčová farba pre región EMEA.

V júni 2018 predstavili dizajnéri spoločnosti BASF svoju novú kolekciu trendov odtieňov farieb pre automobilový priemysel. Kolekcia s názvom „Keep it Real“ prezentuje aké odtiene farieb budú vystihovať ducha doby budúcnosti. Dokiaľ sa nové odtiene automobilových farieb dostanú do výroby to síce ešte chvíľu potrvá, ale Glasurit, značka spoločnosti BASF, pracuje už dnes na tom, aby presne v okamihu spustenia sériovej výroby boli k dispozícii dokonalé opravárenské riešenia.

Hnacou silou, ktorá sa ukrýva za témou Trendy automobilových farieb na roky 2018-19 od spoločnosti BASF a má názov „Keep it Real“, je želanie zostať prirodzeným vo svete, v ktorom technológie čoraz viac a viac stierajú hranice medzi realitou a strojeným, neprirodzeným svetom.

Zatiaľ čo inovácie ako sú umelá inteligencia, autonómne jazdenie a priemyselné roboty sa viac a viac rozširujú, stáva sa čoraz dôležitejším návrat k potrebám a emóciám ľudí. Dizajnéri divízie Coatings spoločnosti BASF tieto pozorovania pretransformovali do kolekcie 65 odtieňov farieb pre automobilový priemysel.

Tmavé farby, modré odtiene a mnohotvárne efekty reprezentujú všadeprítomné technológie

Ďalej postupujúca digitalizácia spôsobuje to, že technológie sa stávajú menej viditeľnými a výraznejšie sa prelínajú s realitou. Aplikácie typu Augmented Reality a tzv. chytré pomôcky, ktoré uľahčujú každodenný život , nechávajú navzájom splývať reálny a digitálny svet. Zdá sa, že ľudia trávia čoraz viac času na online platformách ako v skutočnom svete a snažia sa tam o dokonalosť. Tieto všadeprítomné technológie sa odzrkadľujú aj v trendoch automobilových farieb. Kolekcia sa zameriava hlavne na šedé a modré odtiene farieb. Achromatické farby sa budú kombinovať s mnohotvárnymi efektmi, ktoré kladú dôraz na prirodzené a farebné prvky. Tým je vyjadrené splynutie reality s virtuálnym svetom. Modré odtiene farieb, pripomínajúce farbu monitorov resp. obrazoviek a digitálneho svetla, budú mať sýty, výrazný vzhľad. Prirodzené štruktúry a efekty farieb budú symbolizovať hľadanie ľudských hodnôt v digitálnom svete.

Zmeny vo funkcionalite – nové koncepty mobility ovplyvňujú výber farieb

Dôsledkom konceptov zdieľania automobilov, privátnym sprostredkovateľom dopravných služieb a autonómnemu jazdeniu prechádza automobil vývojom od predmetu osobného vlastníctva k viac alebo menej verejnému dopravnému prostriedku. U vozidiel, ktoré sa budú zameriavať na spoločné využívanie, bude sortiment farieb zohrávať špeciálnu úlohu, pretože bude oslovovať veľký počet užívateľov. Kolekcia trendov BASF zobrazuje ako sa odtiene farieb stávajú jedinečnými vďaka starostlivo vypracovaným textúram resp. štruktúram a mnohotvárnym kombináciám efektov.

Okrem toho sa spoločnosť BASF venuje aj neustálemu vývoju funkcionálnych farieb a lakov pre mobilitu budúcnosti: vybrané farby kolekcie majú špecifickú skladbu laku, ktorý znižuje vznik tepla na povrchu automobilu. Tým sa výrazne nezvyšuje teplota interiéru vozidla. Ďalšími inováciami sú napríklad odtiene farieb s najmodernejšími funkcionalitami typu LiDAR - technológie, používanej na meranie rýchlosti a odstupu vozidiel - ktoré pre účely zdokonalenia rozpoznateľnosti disponujú väčším odrazom a to bez toho, aby znižovali estetický vzhľad automobilu.

EMEA – život v mestskom priestore

V regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) sa mení využitie mestského priestoru. V aglomeračných centrách sa zvyšuje význam reálnych miest a priestorov. Prejavuje sa to v inovatívnych dizajnérskych konceptoch pre polootvorené priestory ako sú obchody, múzeá a reštaurácie. Produkt ustupuje do úzadia, zážitkom sa stáva priestor samotný. Ten pozýva digitálnych nomádov posadiť sa do neho a pobudnúť v ňom. Súčasne sa natíska otázka, ako je možné vzbudiť o niečo záujem pri takom veľkom počte virtuálnych ponúk. Akú to musí mať hodnotu a čo to musí byť, aby človek zdvihol pohľad zo svojho smartfónu? Odpoveď ponúkajú drsné a sčasti archaicky pôsobiace architektonické prvky, ktoré síce nevytvárajú atmosféru komfortu a luxusu, ale vzbudzujú pozornosť výberom svojich materiálov, rohov a hrán.

Tieto trendy sa odzrkadľujú aj v sortimente farieb pre EMEA. Šedé nuansy farieb sú synonymom mestskej atmosféry, v spojení s hmatovými efektmi opäť nadviažu na význam reálnych, skutočných predstáv. Off-White odtieň s názvom „Grand Blanc“ poukazuje svojou drsnou štruktúrou a svojimi asociáciami na betón a na život v mestských priestoroch. V bezfarebnom laku zakomponované častice efektov zvýrazňujú osobitosť automobilu ako emocionálneho produktu. Odtieň „The Urbanist“ ako tmavošedý, kovový antracit predstavuje splynutie človeka a technológií. Výrazný kovový efekt vytvára neočakávané odrazy a poukazuje na záujem po pozornosti.

Od trendov k dokonalému opravárenskému riešeniu

Kolekcia trendov automobilových farieb spoločnosti BASF poskytuje výrobcom automobilov potrebné informácie o tom, ktoré farby a efekty budú vystihovať ducha doby blízkej budúcnosti. Je to dôležité, lebo automobiloví výrobcovia dodávajú svojim novým modelom s novou farbou resp. odtieňom farby nezameniteľný charakter – a to je to, čo má u potenciálnych kupujúcich nájsť v horizonte troch až piatich rokov ten správny ohlas. Tak dlho totiž trvá, kým bude možné vidieť nové odtiene farieb na cestách. Momentálne sa tieto nové odtiene budú v spolupráci s výrobcami ďalej vyvíjať až takpovediac „dozreje“ ich čas pre použitie do sériovej výroby a budú pritom podliehať prísnym kontrolám kvality.

Glasurit ako prvotriedna značka spoločnosti BASF, ktorá má vynikajúce vzťahy s výrobcami automobilov, je vždy najlepšie informovaný o všetkých krokoch vývoja automobilových farieb. Vďaka tejto úzkej integrácii dokáže Glasurit využiť technológie a know-how zo sériovej výroby farieb a lakov na to, aby včas vyvinul pre trh perfektné opravárenské riešenia. Z tohto aj priamo profitujú zákazníci Glasuritu. Môžu sa totiž spoľahnúť na to, že aj pre najnovšie sériové a špeciálne odtiene farieb budú mať ihneď k dispozícii opravárenské riešenie v najlepšej kvalite – a to všade vo svete, na každom kontinente.

Článok bol redakčne upravený.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku