Hlavné menu:

Spoločnosť BASF získala už po trinástykrát ocenenie „Dodávateľ roka“ od General Motors

31.07.2018
Spoločnosť BASF získala už po trinástykrát ocenenie „Dodávateľ roka“ od General Motors.

Spoločnosť BASF získala už po trinástykrát ocenenie „Dodávateľ roka“ od General Motors.

General Motors (GM) vyznamenal spoločnosť BASF cenou „Dodávateľ roka” za rok 2017. BASF získala toto ocenenie už trinástykrát od roku 2002. Táto cena sa udeľuje dodávateľom, ktorí vynikajú takými výkonnostnými kritériami ako sú: kvalita, realizácia zákaziek, inovácie a celkové náklady.

General Motors (GM) vyznamenal spoločnosť BASF cenou „Dodávateľ roka” za rok 2017. BASF získala toto ocenenie už trinástykrát od roku 2002. Táto cena sa udeľuje dodávateľom, ktorí vynikajú takými výkonnostnými kritériami ako sú: kvalita, realizácia zákaziek, inovácie a celkové náklady.

„Pre General Motors je tento program možnosťou vyznamenať dodávateľov, ktorí skutočne patria k najlepším z najlepších,“ povedal Steven Kiefer, zastávajúci pozíciu GM Senior Vice President, Global Purchasing and Supply Chain. „Automobilový priemysel sa mení veľmi rýchlo. Obchodné vzťahy s našimi dodávateľmi sú základom, ktorý nám umožňuje ponúkať ešte lepšie portfólio automobilov a byť tak pripravení na ponuku mobility a vozidlá budúcnosti“.

K nositeľom ocenení patria spoločnosti, ktoré ponúkajú GM svoje produkty a služby v oblastiach ako sú: diely a komponenty pre automobily, dodávateľský reťazec a logistika, služby zákazníkom a nepriame služby. Divízia Coatings spoločnosti BASF podporuje spoločnosť GM svojou široko členenou ponukou koloristických riešení a moderných lakovacích procesov pri zdokonaľovaní produktivity GM a taktiež aj pri ochrane životného prostredia. BASF dodala spoločnosti GM svoj integrovaný proces, ktorý šetrí čas a prírodné zdroje a zásobuje väčšinu výrobných zariadení GM v Severnej Amerike – okrem iných technológií – katodickým elektrochemickým lakom CathoGuard® 800.

„Dlhodobý a na základe dôvery založený vzťah medzi GM a BASF je príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť úspešným partnerstvom,“ povedala Teressa Szelestová, riaditeľka pre oddelenie Market and Business Development North America v spoločnosti BASF. „Úzko spolupracujeme, aby sme posunuli vpred inovácie, zákaznícky servis, spoľahlivosť a bezpečnosť, trvalú udržateľnosť a pripravili tak nové cesty pre budúcnosť mobility“.

Ocenenie prevzala v mene spoločnosti BASF Teressa Szelestová dňa 20. apríla 2018 v rámci prebiehajúceho 26. ročníka odovzdávania ocenení v meste Orlando, USA.

O divízii Coatings

Divízia Coatings spoločnosti BASF disponuje medzinárodnými odbornými vedomosťami pri vývoji, výrobe a predaji inovatívnych automobilových a autoopravárenských farieb a lakov, priemyselných lakov, stavebných náterov ako aj aplikovanej povrchovej techniky pre povrchové úpravy kovov, plastových a sklenených materiálov v celom rade priemyslových odvetví. Portfólio je doplnené programom „Innovation Beyond Paint“, ktorý sa zameriava na rozvoj nových trhov a obchodných modelov. BASF Coatings vytvára na budúcnosť zamerané riešenia a podporuje inovácie, dizajn a nové možnosti aplikácií, aby dokázala spĺňať požiadavky svojich partnerov všade vo svete. Zákazníci spoločnosti BASF Coatings profitujú z odborných vedomostí a zdrojov medziodvetvovo a celosvetovo pracujúcich tímov v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj v regióne Ázie a Tichomoria. V roku 2017 dosiahla celosvetovo obrat asi 3,97 miliardy eur.

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF Coatings je možné nájsť na internete na www.basf-coatings.com.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu, ktorá spája – pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť kombinuje ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia.  Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce nielen chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty, ale aj jemnú chémiu, ropu a zemný plyn. V roku 2017 vykázala tržby vo výške asi 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

Zdroj: www.basf-coatings.de

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku