Hlavné menu:

Viac rôznorodosti farieb, viac individuality – a pre každý odtieň a pododtieň zodpovedajúce riešenie od Glasuritu

Spoločnosť BASF analyzovala vývoj farieb v európskom automobilovom priemysle za rok 2016
23.06.2017
Viac rôznorodosti farieb, viac individuality – a pre každý odtieň a pododtieň zodpovedajúce riešenie od Glasuritu
Viac rôznorodosti farieb, viac individuality – a pre každý odtieň a pododtieň zodpovedajúce riešenie od Glasuritu Viac rôznorodosti farieb, viac individuality – a pre každý odtieň a pododtieň zodpovedajúce riešenie od Glasuritu

• Kľúčovými témami sú rôznorodosť farieb a individuálny prístup k zákazníkovi.
• Najobľúbenejšou chromatickou farbou zostáva modrá.

Divízia Coatings spoločnosti BASF, európsky líder v oblasti vývoja farieb pre sériové lakovanie automobilov, predstavila novú správu s názvom „BASF European Color Report For Automotive OEM Coatings“. Tá prináša nielen detailný pohľad do problematiky farieb európskych automobilov, ale upozorňuje tiež aj na zvyšujúci sa dopyt koncových zákazníkov po individuálnom prístupe, výsledkom čoho sú špeciálne efekty a rozmanitosť odtieňov farieb.

Takmer 80 % automobilových farieb za rok 2016 spadá do achromatickej farebnej škály: najobľúbenejšou naďalej zostáva biela s 29 %, na druhom mieste nasleduje čierna s 19 % a šedá s 18 %. Medzi chromatickými farbami sa najväčšiemu záujmu teší modrá s 10 %, potom nasledujú červená a hnedá. Rozdiely je možné pozorovať aj medzi jednotlivými triedami automobilov: zatiaľ čo majitelia malých áut uprednostňujú bielu alebo chromatickú farbu, u SUV prevažuje šedá.

Najobľúbenejšie odtiene – 100 variantov modrej a 90 variantov šedej

Napriek tomu, že sa zastúpenie jednotlivých farieb v roku 2016 takmer nezmenilo, bol zaznamenaný určitý nárast v rôznorodosti odtieňov. Za týmto trendom je nielen pokračujúci vývoj nových farieb a odtieňov, ale aj veľký dopyt po špeciálnych efektoch. Široká škála možných kombinácií vedie k mimoriadne bohatej ponuke farebných variácií; napríklad doplňovanie existujúcich farieb rôznymi prímesami má za výsledok individuálny perleťový alebo metalízový efekt. „Veľké možnosti v oblasti automobilových farieb idú ruka v ruke s celospoločenským trendom individualizácie. V súčasnej dobe si koncoví zákazníci pre svoje vozidlá vyberajú jedinečné, osobným potrebám a želaniam prispôsobené farby,“ hovorí Stefan Sickert, vedúci projektového manažmentu Basecoat. Spomenuté špeciálne efekty nielenže pomáhajú urobiť vozidlo jedinečným, ale tiež zvýrazňujú tvar jeho karosérie a tým pádom aj osobitý charakter vozidla. V množstve farebných odtieňov vedie modrá s viac než 100 rôznymi odtieňmi, po nej nasleduje šedá približne s 90 rôznymi odtieňmi.

K analýze zastúpenia automobilových farieb na európskom trhu dopĺňa správa spoločnosti BASF zároveň aj fakty o súčasných trendoch, ktoré každoročne zverejňuje divízia BASF Coatings. Zatiaľ čo sa kolekcia trendov zameriava na koncepciu farieb, ktoré budú určovať budúci vývoj, správa kladie dôraz na súčasnú situáciu na trhu a vychádza z údajov predchádzajúceho roka.

Glasurit – pre každý odtieň a pododtieň zodpovedajúce riešenie

Trend k ešte väčšej rôznorodosti farieb a individualite kladie veľké výzvy na opravárenské firmy. Koniec-koncov, ich úlohou je prispôsobiť opravárenské lakovanie čo možno najviac a „neviditeľne“ k optickému vzhľadu automobilu. Pomoc im v tomto ponúka Glasurit. Táto prvotriedna značka spoločnosti BASF má pre všetky odtiene automobilov zodpovedajúce opravárenské riešenia. Vďaka prepojeniu na spoločnosť BASF je Glasurit vždy na čele trhu a trendov a dokáže včas vyvíjať perfektné opravárenské riešenia pre nové odtiene farieb.

Autoservisy a lakovne nájdu v Glasurit Color Online, databáze na internete, všetky sériovo vyrábané a taktiež aj špeciálne odtiene takmer všetkých celosvetových automobilových výrobcov – a sú denne aktualizované. Do databázy je možné ukladať aj individuálne odtiene. „Týmto prispievame k rastúcej individualizácii automobilových farieb a odtieňov a zabezpečujeme, aby autoservisy a lakovne pre každý odtieň rýchlo našli riešenie," vysvetľuje Jürgen Book, zastávajúci pozíciu Head of Refinish Competence Center.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku