Hlavné menu:

130 rokov dejín farieb a lakov

Rok 2018 – veľký jubilejný rok Glasuritu
28.02.2018

Rok 2018 je významný rok pre Glasurit, prvotriednu značku autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF. Pred 130-mi rokmi položil Max Winkelmann základný kameň pre svoju firmu, z ktorej vzišiel Glasurit, celosvetovo úspešná značka autoopravárenských farieb a lakov. Odvtedy Glasurit nielen spoluvytváral vývoj lakovacích technológií, ale aj rozhodujúcou mierou formoval a veľakrát písal dejiny farieb a lakov.

Jeden z prvých lakovacích produktov, ktorý vyvinul Max Winkelmann, bola na vtedajšiu dobu inovatívna lakovacia farba Kristallweiß. Až dovtedy bolo v Nemecku bežné nanášať pigmenty a farbu v dvoch po sebe nasledujúcich vrstvách. Priekopnícka myšlienka M. Winkelmanna - ponúknuť pigmenty a pojivo v jednom výrobku ako rozotierateľnú lakovaciu farbu - znamenala v tom čase nielen výrazné uľahčenie práce, ale podstatne sa zvýšila aj trvanlivosť náterov. Táto filozofia - vyvíjať inovatívne produkty, ktoré budú ich užívateľom uľahčovať prácu a dosahovať prvotriedne výsledky -, je až doteraz základom úspechu Glasuritu.

Za uplynulých 130 rokov si Glasurit svojimi inovatívnymi produktmi získal meno technologického lídra. Od roku 1925 vyrábal Glasurit vo svojej továrni v meste Münster farby, ktoré umožňovali prvé lakovanie striekaním na automobily v Nemecku. V roku 1964 dodal Glasurit na trh Rad 54, prvý dvojvrstvový systém metalíz pre autoopravárenské lakovanie. V roku 1982 sa systematicky vzájomne zosúladenými produktmi Glasurit RATIO Systému začína éra racionálnejšieho, jednoduchšieho, prehľadnejšieho a spoľahlivejšieho spôsobu autoopravárenského lakovania. V roku 1992 uvádza Glasurit na trh ako jeden z prvých výrobcov na svete systém vodou riediteľných autoopravárenských farieb a lakov. Glasurit Rad 90 robí opravárenské lakovanie takým jednoduchým, hospodárnym a spoľahlivým, že sa veľmi rýchlo stáva úspešným všade vo svete - a to až dodnes.

Ponuka Glasuritu dnes siaha oveľa ďalej než sú samotné produkty pre autoopravárenské lakovanie. Inovatívnymi nástrojmi na vyhľadávanie odtieňov, certifikovanými technikmi a poradcami, rozsiahlou ponukou poradenstva na zvyšovanie efektívnosti, medzinárodnou sieťou školiacich stredísk ako aj vzdelávacím centrom Refinish Competence Center v nemeckom Münstri, trendy určujúcim školiacim a vzdelávacím zariadením pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie v oblasti opravárenského lakovania - týmto napomáha Glasurit autoservisom a lakovniam k tomu, aby dosahovali s maximálne možnou efektívnosťou dokonalé výsledky lakovania a tým si dlhodobo zabezpečovali ekonomickú prosperitu.

Glasurit ostal svojej filozofii verný viac než 130 rokov a tým priniesol úspech nielen sebe, ale urobil úspešnými aj svojich zákazníkov. Toto jubileum by Glasurit chcel využiť ako príležitosť na vyslovenie poďakovania svojim zákazníkom všade vo svete. Glasurit je zastúpený so svojimi výrobkami a službami takmer vo všetkých krajinách sveta a všade sa na tento jubilejný rok pripravuje množstvo menších i väčších podujatí. Okrem toho, téma „130 rokov“ bude po celý rok sprevádzať a dopĺňať všetky podujatia a firemné akcie Glasuritu.

» Video Glasuritu k 130-tim rokom úspechov

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku