Hlavné menu:

FIVA na návšteve v školiacom stredisku (RCC)

Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu
04.04.2017
Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu
Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu
Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu Kultúrne bohatstvo veteránov: diskusné fórum v školiacom stredisku Glasuritu

Vidieť a vnímať automobil ako kultúrne bohatstvo a nielen ako stroj – to bolo témou diskusného fóra dňa 1. februára 2017 v školiacom stredisku Glasuritu, tzv. Refinish Competence Center (RCC) v nemeckom meste Münster. Na návšteve tu bol Mario Theissen, viceprezident medzinárodnej federácie, združujúcej kluby veteránov Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

Spoločne s Jürgenom Bookom, vedúcim oddelenia Process Management Opravárenské laky divízie Coatings spoločnosti BASF, diskutovali o zachovávaní, ochrane a podpore historických vozidiel. Moderátorom podujatia bol Frank Reichert, vedúci ADAC Classic. Prišlo viac ako 120 hostí, medzi nimi priaznivci veteránov, prevádzkovatelia lakovní, znalci motorových vozidiel, zástupcovia poisťovní, predajcovia a distribútori, zberatelia a novinári, aby si vymenili názory a informácie s uvedenými tromi odborníkmi na veterány. "Len máločo zmenilo naše životné zvyky v uplynulých 100 rokoch tak, ako je to v prípade automobilu," zdôraznil J. Theissen. „Tento význam by sme chceli ako FIVA vo zvýšenej miere presunúť do povedomia". Malo by ísť o ohodnotenie automobilu ako technického a kultúrneho bohatstva a zároveň kľúčového faktora k mobilite.

Patina ako jedinečná výhoda

Pri zachovávaní kultúrnej hodnoty automobilu zohráva samozrejme veľkú úlohu jeho lak. „Týmto podujatím chceme transparentne ukázať, aké vedomosti máme v Glasurite čo sa týka lakovania aj v segmente klasických automobilov," zdôraznil J. Book. Pri zachovávaní hodnoty veterána sa rátal najskôr vždy originál pred náhradou. Opravy laku sa museli vykonávať na čo možno najmenšej ploche, aby sa zachovala patina – zmena vyplývajúca z opotrebenia. „To vzbudzuje dôsledkom individuality a nedokonalosti emócie a vypovedá o histórii automobilu," vysvetľuje M. Theissen. V skutočnosti je veľmi ťažké nájsť automobil starší ako 30 rokov, u ktorého je pôvodné lakovanie kompletne zachované; menšie opravy až po úplne nové prelakovanie inou farbou sú skôr pravidlom ako výnimkou. A tak musia profesionáli v lakovaní určovať nielen odtieň, ktorý „sedí“ k automobilu, ale opticky prispôsobovať aj zmeny v starnutí lakovania. Novo vypracovanými lakovacími technikami sa dokážu reprodukovať farby a odtiene, rozliatie, lesk a zmeny v starnutí tak, aby sa oprava stala „neviditeľnou“. „To je úloha pre profesionálov so skúsenosťami a citom v rukách pre jemnú prácu a ukrýva v sebe veľa dobrých pocitov úspechu z remesla," hovorí J. Book.

Podporovanie mladej generácie má najvyššiu prioritu

Glasurit je od polovice roka 2016 oficiálnym a exkluzívnym medzinárodným poradcom FIVA vo všetkých otázkach ohľadom lakovania klasických automobilov. Tím tejto značky autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF môže pri tom siahnuť po celosvetovo najväčšej databáze odtieňov. Tá poskytuje viac než 600 000 receptúr farieb a viac ako 230 000 odtieňov farieb. Okrem toho Glasurit disponuje celonemeckou sieťou firiem a prevádzok, ktoré sa špecializujú v Nemecku na lakovanie veteránov. Čoskoro bude na internetovej stránke FIVA, ktorá má 1,5 milióna členov, upozornenie na túto službu Glasuritu a k dispozícii budú aj ďalšie materiály zo zákulisia k téme Farby a laky. „Segment veteránov, ktorý predstavoval medzeru na trhu, sa za uplynulé roky profiloval na skutočný odbor," ozrejmil M. Theissen. „Vychádzame z toho, že tento segment bude ďalej rásť, aj keď nie tak razantne ako v minulých rokoch“.

O to dôležitejšie je, aby o povolanie lakovníka prejavilo záujem dostatočné množstvo mladej generácie, ktorá by sa špecializovala na veterány, ako jednomyseľne konštatovali účastníci diskusného fóra v školiacom stredisku. „Povolanie lakovníka by tak dokázalo ešte o niečo viac fascinovať," povedal J. Book. V mnohých krajinách sa stáva, že dokonca táto práca nie je ani uznávaná ako povolanie. „Lakovanie je pritom veľmi umelecky zamerané povolanie, pri ktorom záleží na kreativite a na precíznej práci". M. Theissen požiadal svojich kolegov, aby sa otvorili mladej generácii a nedržali sa starých štruktúr. Len tak budú môcť zostávať automobily ako kultúrne bohatstvo a hodnoty aj do budúcnosti.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku