Hlavné menu:

Fórum pre históriu automobilov udelilo Jürgenovi Bookovi ocenenie „GOLDENER KOLBEN 2019“

25.06.2019
Fórum pre históriu automobilov udelilo Jürgenovi Bookovi ocenenie „GOLDENER KOLBEN 2019“
Fórum pre históriu automobilov udelilo Jürgenovi Bookovi ocenenie „GOLDENER KOLBEN 2019“ Fórum pre históriu automobilov udelilo Jürgenovi Bookovi ocenenie „GOLDENER KOLBEN 2019“

Pri príležitosti podujatia Bremen Classic Motorshow bol Jürgen Book, manažér Classic Cars v divízii Coatings spoločnosti BASF, vyznamenaný cenou „Goldener Kolben 2019“ (voľný preklad „Zlatý piest 2019“). Fórum pre históriu automobilov, známe ako F-kubik alebo F³, touto cenou už od roku 2006 vyznamenáva tie osobnosti, ktoré sa pričinili o mimoriadne zásluhy v oblasti autentickosti automobilových dejín.

Zoznam zásluh Jürgena Booka je veľmi dlhý. Porota ocenila predovšetkým jeho úlohu iniciátora programu Glasurit Classic Car Colors, v ktorom sa J. Book zaslúžil okrem iného aj o vznik celosvetovo najväčšej databázy odtieňov ako príspevok k starostlivosti o kultúrne pamiatky v oblasti automobilov.

Glasurit pomáha svojím programom Classic Car Colors miliónom majiteľov veteránov a historických vozidiel všade vo svete vo všetkých otázkach spojených s farbami a lakmi. Jürgen Book, ktorý sa angažuje v spoločnosti BASF, divízia Autoopravárenské farby a laky už od roku 1975, zastáva od roku 2017 úlohu riaditeľa sekcie Classic Cars – a tým aj miesto na hlavný pracovný pomer v lakovníckej branži s celosvetovou pôsobnosťou. Svojím angažovaním sa zabezpečuje u výrobcov automobilov, klubov veteránov, múzeách a privátnych zberateľov to, že sa archív Glasuritu neustále rozširuje o tisícky historických vzoriek plechov. Tieto autentické odtiene sa dajú potom reprodukovať aktuálnymi lakovacími technológiami, ktoré sú v súlade s príslušnou legislatívou. Do programu Glasurit Classic Car Colors patria aj siete špecializovaných profesionálne vybavených firiem, ktoré sú v mnohých krajinách v štádiu budovania a tým prispievajú k tomu, aby sa zachovala hodnota klasických vozidiel, veteránov a historických automobilov pomocou profesionálne vykonávaných opráv a reštaurovania.

Pod vedením Jürgena Booka sú vyvíjané tiež špeciálne opravárenské postupy pre klasické automobily, veterány a historické vozidlá, pomocou ktorých je možné napríklad opravovať jednovrstvové metalízové farby na čo najmenšej ploche a s dokonalou presnosťou odtieňa alebo umelo reprodukovať zmeny v starnutí lakovania s pomocou moderných lakovacích materiálov.

Svojou zanietenosťou a angažovaním prispel Jürgen Book k tomu, že sa Glasurit stal najrenomovanejšou značkou v oblasti opravárenského lakovania veteránov a historických vozidiel. Aj Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), medzinárodná federácia združujúca kluby veteránov, si veľmi cení vynikajúcu odbornú spôsobilosť Glasuritu a vedúcej osobnosti Classic Cars, pána J. Booka. Od polovice roka 2016 je Glasurit medzinárodným exkluzívnym poradcom FIVA vo všetkých otázkach týkajúcich sa lakovania veteránov a historických vozidiel a práve Jürgen Book na základe poverenia FIVA napríklad napísal prílohu k téme Farby a laky pre príručku Turínskej charty.

Lars Döhmann, člen desaťčlennej poroty skupiny F-kubik, vysoko ocenil J. Booka nielen aj ako odborníka na farby a laky: „Má dôkladné odborné vedomosti a trpezlivosť aj tomu najjednoduchšiemu človeku vysvetľovať komplikované veci“. Vďaka svojej vytrvalosti, veľkodušnosti a otvorenosti je J. Book skutočným majákom prostredia klasických vozidiel, veteránov a historických automobilov.

Ocenenie „Goldener Kolben 2019“ bolo Jürgenovi Bookovi slávnostne odovzdané 1. februára 2019 počas slávnostného večera vo výstavnom areáli v Brémach, Nemecko v prítomnosti vybraných hostí a zástupcov médií – vo forme certifikátu a vylešteného motorového piesta. Jürgen Book sa oceneniu prirodzene veľmi potešil: „Je to skvelé ocenenie z prostredia tých, ktorí sa zaujímajú o veterány a historické vozidlá! Je to pre mňa potvrdenie toho, že naša ponuka a sortiment tovaru nachádzajú správny ohlas u tých, pre ktorých ich robíme“.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku