Hlavné menu:

Glasurit Eco Balance

Nový produktový rad s ekologickou pridanou hodnotou
29.06.2018

Glasurit, prvotriedna značka autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF, po prvýkrát uviedol na trh autoopravárenské lakovacie produkty radu Eco Balance, ktoré sa vyrábajú v súlade s certifikovanou metódou rovnováhy biomasy. Nový produktový rad napomáha k tomu, aby sa šetrili fosílne zdroje a CO2. Tým prispieva k trvalo udržateľnej ochrane životného prostredia a ovzdušia nielen Glasurit, ale aj autoservisy a lakovne, ktoré používajú tento nový rad produktov.

Nové portfólio zahŕňa celkovo šesť výrobkov, okrem iného aj základový plnič, tmel, tužidlo, bezfarebný lak a prísady, ktoré sa používajú predovšetkým pri takzvaných opravách nárazníkov a odstránení malých a stredných poškodení.

V súčasnosti ešte nie je možné získavať všetky suroviny z obnoviteľných zdrojov. Aby sa chránili cenné prírodné zdroje, používa spoločnosť BASF už pri výrobe základných produktov obnoviteľné suroviny ako napr. bionafta alebo bioplyn z z organického odpadu alebo rastlinných olejov spolu s fosílnymi surovinami. V novom rade produktov Glasurit Eco Balance je podiel obnoviteľných surovín v metóde rovnováhy biomasy matematicky priradený v súlade s metódou, ktorá je certifikovaná nemeckou asociáciou pre technický dozor TÜV SÜD. Vďaka použitiu tohto výpočtového modelu je možné nahradiť obnoviteľnými zdrojmi až 100 % fosílnych surovín.

Metóda rovnováhy biomasy, ktorú využívajú rôzne divízie spoločnosti BASF, je porovnateľná s tarifou za zelenú energiu, keďže elektrická energia vychádzajúca z elektrickej zásuvky nemusí byť nevyhnutne vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Oveľa dôležitejšie je, aby celkový podiel obnoviteľných zdrojov v systéme narastal a aby sa matematicky správne priradil certifikovaným komerčným produktom. V prípade zvýšenia dopytu sa musí zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť aj tento podiel. Tým majú nielen autoservisy a lakovne, ale aj majitelia automobilov svojím rozhodnutím sa pre Glasurit Eco Balance vplyv na to, aby sa šetrili prírodné zdroje a odbremeňovali životné prostredie trvalo udržateľným spôsobom.

Všetky lakovacie produkty z radu Eco Balance disponujú prvotriednymi vlastnosťami tak, ako to je už štandardné u produktov Glasuritu. Nové výrobky umožňujú autoservisom a lakovniam dosiahnuť pre svojich zákazníkov efektívnu opravu, ktorá uvoľňuje do ovzdušia menej CO2 a tým ponúka pridanú hodnotu v oblasti ekológie. Ďalšie informácie ku Glasurit Eco Balance je na možné nájsť aj na internete na stránke ecobalance.glasurit.com (v pôvodnom jazyku).

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku