Hlavné menu:

Nový bezfarebný lak s biologickým tužidlom pre automobilový priemysel

11.05.2017
Spokojné tváre v lakovni Audi v nemeckom Ingolstadte

Spokojné tváre v lakovni Audi v nemeckom Ingolstadte: Dr. Matthijs Groenewolt, vedúci pracovník oddelenia vývoja bezfarebných a vrchných lakov v spoločnosti BASF Europe, Dr. Markus Mechtel, šéf marketingu pre automobilové farby a laky v spoločnosti Covestro a Thomas Heußer, vedúci oddelenia materiálov a procesného inžinierstva v spoločnosti Audi (zľava), sa tešia z vydareného lakovania testovacích karosérií vozidla Audi Q2 v podmienkach zodpovedajúcich sériovej výrobe. Zdroj obrázka: Audi

  • Spolupráca spoločností Audi, BASF a Covestro
  • Úspešný výsledok v reálnych podmienkach
  • Exponát Audi Q2 ako zlatý klinec veľtrhu European Coatings Show

Výrobcovia a dodávatelia z oblasti automobilového priemyslu sa sústavne usilujú o zníženie energetickej spotreby a emisií CO2 vo výrobe. Projektový tím tvorený zo zamestnancov Audi, divízie BASF Coatings a spoločnosti Covestro teraz prekonal novú hranicu: v Ingolstadte bol za reálnych podmienok po prvýkrát použitý bezfarebný lak s biologickým tužidlom na testovacom vozidle Audi Q2.

Spoločnosť BASF vyvinula tento bezfarebný lak pomocou biologického tužidla Desmodur® eco N 7300 od spoločnosti Covestro. Rovných 70 % z celkového obsahu uhlíka v tužidle pochádza z obnoviteľných surovín, vďaka čomu táto inovácia redukuje spotrebu fosílnych zdrojov. Nový bezfarebný lak, ktorý predstavuje vrchnú vrstvu skladby lakovania, poskytuje vyššiu odolnosť proti škrabancom, lesklý vzhľad, ochranu pred slnečným žiarením a poveternostnými podmienkami.

Kvalitný a ekologický produkt zároveň

„Nový bezfarebný lak pomáha našim zákazníkom dosahovať ich ciele na poli udržateľnosti, nie však za cenu horšej kvality či slabšieho výkonu,“ uvádza Dr. Matthijs Groenewolt, vedúci pracovník oddelenia vývoja bezfarebných a vrchných lakov v spoločnosti BASF. Dr. Markus Mechtel, šéf marketingu pre automobilové farby a laky v spoločnosti Covestro, dodáva: „Používanie obnoviteľných surovín pri výrobe biologických tužidiel znamená úsporu fosílnych palív. Pri raste biomasy sa najviac zachytáva CO2.“ Vďaka prírodným surovinám je ďalej možné odstrániť niektoré kroky výrobného procesu, čo taktiež znižuje emisie CO2.

Sľubné výsledky testov

„Zapojenie biologických surovín do lakovania automobilov je stále ešte v začiatkoch,“ hovorí Thomas Heusser, vedúci oddelenia materiálov a procesného inžinierstva v spoločnosti Audi. „Testovacie aplikácie nového bezfarebného laku na vozidlá našej značky priniesli sľubné výsledky a splnili všetky očakávania. S týmto projektom sa Audi chopila úlohy priekopníka na poli automobilového priemyslu.“ Po úspešnom nalakovaní testovacej karosérie vozidla Audi Q2, Thomas Heusser optimisticky dodáva: „Napriek tomu, že neboli dokončené všetky testy potrebné ku schváleniu laku na jeho použitie v sériovej výrobe, všetky tri spoločnosti urobili dôležitý krok smerom k ešte väčšej udržateľnosti procesu automobilového lakovania.“

O divízii Coatings

Divízia Coatings spoločnosti BASF disponuje medzinárodnými odbornými vedomosťami pri vývoji, výrobe a predaji inovatívnych automobilových a autoopravárenských farieb a lakov, priemyselných lakov ako aj stavebných náterov. Vytvára tak na budúcnosť zamerané riešenia a podporuje inovácie, dizajn a nové možnosti aplikácií, aby dokázala spĺňať požiadavky svojich partnerov všade vo svete. Zákazníci spoločnosti BASF Coatings profitujú z odborných vedomostí a zdrojov medziodvetvovo a celosvetovo pracujúcich tímov v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj v regióne Ázie a Tichomoria. V roku 2016 dosiahla celosvetovo obrat asi 3,2 miliardy eur.

V roku 2016 došlo ku spojeniu spoločností BASF a Chemetall, významného globálneho dodávateľa povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené materiály v celom rade priemyslových odvetví a koncových trhoch. Vďaka tomuto rozšíreniu portfólia sa BASF stala najkomplexnejším poskytovateľom riešení pre nátery.

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF Coatings je možné nájsť na internete na www.basf-coatings.com.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu, ktorá spája – pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť kombinuje ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia.  Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce nielen chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty, ale aj jemnú chémiu, ropu a zemný plyn..V roku 2016 vykázala tržby vo výške asi 58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

O spoločnosti Covestro

S obratom 11,9 miliardy eur v roku 2016 patrí Covestro medzi najväčšie spoločnosti podnikajúce v oblasti polymérov. Obchodné aktivity sa sústreďujú na výrobu technologicky vyspelých polymérových materiálov a vývoj inovatívnych riešení pre produkty každodennej potreby; medzi hlavné segmenty sa radí automobilový priemysel, stavebný priemysel, zábavný priemysel, elektronika, elektrotechnika a šport. Podľa údajov zo septembra 2016 Spoločnosť Covestro, predtým Bayer MaterialScience, prevádzkuje 30 výrobných závodov po celom svete a ku koncu roka 2016 zamestnávala približne 15 600 ľudí (prepočítané na plný pracovný úväzok).

Zdroj: www.basf-coatings.de, www.basf.sk (text bol redakčne upravený)

Foto: Audi

Späť na titulnú stránku