Hlavné menu:

Oprava lakovania v súlade s Turínskou chartou

Glasurit na výstave Techno Classica 2018
31.05.2018
Techno-Classica 2018
Techno-Classica 2018 Techno-Classica 2018
     
Techno-Classica 2018 Techno-Classica 2018

Na tohtoročnej výstave Techno-Classica sa prezentácia Glasuritu – prvotriednej značky autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF, ktorý tento rok oslavuje svoje 130-ročné jubileum – niesla v znamení lakovania klasických automobilov od čias vynájdenia automobilu. Viac než 188 000 návštevníkov od 21. do 25. marca 2018 zabezpečilo to, že táto výstava ostala aj vo svojom jubilejnom roku najviac navštevovaným medzinárodným podujatím, ktoré sa venuje klasickým automobilom.

Už po siedmykrát po sebe prezentoval Glasurit na tejto výstave svoju odbornú profesionalitu vo veciach historických automobilových farieb a lakov a ako exkluzívny partner Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) - celosvetovej federácie, združujúcej kluby veteránov - názorne poukázal na to, na čo musia majitelia youngtimerov a oldtimerov dbať, aby svoje vozidlá reštaurovali v súlade s dokumentom „Turínska charta“, ktorú schválila FIVA.

V prednedávno vydanej príručke k Turínskej charte sa celá jedna kapitola zaoberá odbornými opravami historických farieb a lakov. „Táto téma je aktuálne veľmi diskutovanou v prostredí klasických automobilov, čo sme si všimli aj v rámci výstavy Techno-Classica. Doteraz pracovali podľa smerníc tejto charty predovšetkým reštaurátori, teraz k nim pribúdajú aj autoservisy, lakovne a majitelia veteránov,“ vysvetľuje Jürgen Book, ktorý v Glasurite zodpovedá za oblasť Classic Cars. Na výstavnom stánku Glasuritu boli odbornej verejnosti a priaznivcom veteránov predstavené postupy lakovania, ktoré spočívajú v štandardoch Turínskej charty – napríklad oprava jednovrstvovej metalízy, minimálna možná oprava škrabancov alebo umelé zostarnutie nového lakovania. „Mnohí návštevníci boli prekvapení, ako je možné aplikovať princíp ‚Zachovanie namiesto nového‘ v prípade remeselne vykonaného lakovania automobilu,“ hovorí Jürgen Book. Absolútnym „magnetom pre oči“ na stánku Glasuritu bol Jaguar MK IX z roku 1960, na ktorom - ako na originálnom objekte - bolo demonštrované prispôsobenie zmien v starnutí lakovania.

Odborná spôsobilosť a profesionalita Glasuritu v oblasti historických automobilových farieb a lakov je k dispozícii aj na internete a to prostredníctvom služby Glasurit Classic Car Colors. Na stránke www.classiccarcolors.com (v pôvodnom jazyku) nájdu záujemcovia okrem množstva užitočných informácií k téme „Farby a laky“ nielen prístup k databáze odtieňov Glasuritu, celosvetovo najväčšiemu archívu odtieňov s viac než 250 000 odtieňmi a viac ako 600 000 receptúrami automobilových farieb, ale aj ku Glasurit sieti špecializovaných, profesionálne vybavených firiem v Nemecku.

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku