Hlavné menu:

Profesionalita vo veciach farieb a lakov pre zachovanie klasických automobilov

Kultúrna komisia FIVA na rokovaní v Glasurite
31.08.2018

Od 24. do 26. mája 2018 rokovala kultúrna komisia Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) vo výrobnom závode spoločnosti BASF v meste Münster-Hiltrup, Nemecko. Grémium tejto medzinárodnej federácie, združujúcej kluby veteránov malo na výber miesta rokovania vynikajúci dôvod: Glasurit, značka autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF, je už dva roky exkluzívnym partnerom organizácie FIVA vo všetkých otázkach týkajúcich sa lakovania klasických automobilov.

Súčasťou programu bola okrem iného aj návšteva školiaceho strediska, tzv. Refinish Competence Center (RCC), jedného z najmodernejších školiacich stredísk pre autolakovnícku branžu. Kultúrna komisia sa tu informovala o tom, ako sa dá umelo zostarnúť nové lakovanie. Nový postup, ktorý vyvinul Glasurit, umožňuje takmer neviditeľne zakomponovať opravu pomocou moderných lakovacích materiálov do zostarnutých povrchov veteránov.

Aj tento lakovací postup prispieva k tomu, aby sa opravy laku uskutočňovali v súlade s Turínskou chartou. V tejto charte, ktorá bola schválená v roku 2012, sa FIVA vyjadrila k odporúčaniam pre zodpovedné zaobchádzanie s historickými vozidlami. Zachovávanie týchto vozidiel, ktoré sú dôležitou súčasťou technického kultúrneho dedičstva, je stanoveným cieľom FIVA a zásadnou úlohou jej kultúrnej komisie.

Pre medzinárodných hostí nesmel chýbať, samozrejme, ani miestny kolorit. Okrem večere v reštaurácii s bohatou tradíciou Gasthaus „Stuhlmacher“ v centre Münsteru bola na programe aj návšteva múzea Umenia farieb a lakov spoločnosti BASF. Unikátna zbierka umenia z oblasti farieb a lakov presahujúca dve tisícročia vzbudila, samozrejme, u členov kultúrnej komisie mimoriadne veľký záujem.

Jürgen Book, manažér Glasurit Classic Car Color v spoločnosti BASF Coatings, sa návšteve veľmi potešil. „Mali sme príležitosť ukázať členom komisie priamo u nás, čo robí a čím sa zaoberá Glasurit, značka farieb a lakov s bohatou tradíciou a aké široké možnosti ponúkame, aby sme podporovali FIVA pri dosahovaní jej cieľov,“ zhrnul Jürgen Book. „Našou službou Classic Car Colors na internete, prístupom k nášmu celosvetovo najväčšiemu archívu odtieňov a ku Glasurit sieti špecializovaných, profesionálne vybavených firiem v Nemecku sa nám darí nielen chrániť skvelé unikáty, ale aj ponúkať riešenia, ktoré zahŕňajú väčšinu automobilov – oldtimerov ako aj youngtimerov“.

» Informácie k Turínskej charte a príručke na internetovej stránke FIVA

Zdroj: www.glasurit.com

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku