Hlavné menu:

Rýchlejšie schnutie

TAJOMSTVO JE V ZMESI!
06.12.2018

Pre používateľov bezfarebných lakov 923-610 HS, 923-625 HS a 923-630 HS teraz Glasurit ponúka dômyselnú kombináciu: prísadu 523-65. Táto prísada urýchľuje sušenie a znižuje tak náklady na energie. To je dvojnásobná výhoda VOC efektivity!

Za Glasurit prísadou pri schnutí na vzduchu resp. pri teplote v dielni 523-65 sa totižto ukrývajú hneď dve výhody: Vyššia produktivita a sušenie na vzduchu, ktoré šetrí energie. Nalakované karosárske diely sú po desiatich minútach času odvetrania suché a odolné voči prachu. Počas sušenia (2 – 3 hodiny pri teplote 20 °C mimo kabíny) sú striekacia kabína resp. sušiaca pec ihneď opäť k dispozícii, takže sa pracovníci môžu venovať iným zákazkám.

Už po jednej až dvoch hodinách sa dá leštiť! Skúsení vedúci autolakovní a servisov takýmto spôsobom zvyšujú kapacitu svojich lakovní. V súčasnosti je možné prísadu exkluzívne použiť v kombinácii s bezfarebnými lakmi 923-610, 923-625 a 923-630. Podrobné informácie vám radi poskytnú vaši kontaktní partneri Glasuritu.

Zdroj: www.glasurit.com (text bol redakčne upravený).

Foto: BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku