Hlavné menu:

Spoločnosť BASF analyzuje farebné trendy v automobilovom sektore za rok 2017

15.06.2018
Spoločnosť BASF analyzuje farebné trendy
Spoločnosť BASF analyzuje farebné trendy Spoločnosť BASF analyzuje farebné trendy
Spoločnosť BASF analyzuje farebné trendy
  • Biela zostáva na prvom mieste všade vo svete.
  • Trh s vozidlami SUV zažíva boom a zahŕňa pestré spektrum odtieňov.
  • Modrá a šedá farba ponúkajú najväčšie množstvo odtieňov naprieč všetkými segmentmi.

V dokumente „BASF Color Report For Automotive OEM Coatings“ prezentuje divízia Coatings spoločnosti BASF globálnu analýzu rozdelenia farieb na trhu s automobilmi za rok 2017. Náskok vo všetkých segmentoch si stále udržiava biela, ktorej celosvetový podiel na trhu dosahuje takmer 40 % a zostáva tak najobľúbenejšou farbou. Spoločne s ďalšími achromatickými farbami, ako je čierna, šedá alebo strieborná, sú aj naďalej najviac zastúpenými farbami. Medzi chromatickými farbami majú takmer rovnako veľký podiel modrá a červená, pričom ich nasleduje hnedá. Globálny prehľad naprieč automobilovými segmentmi prezentuje: čím je automobil menší, tým je jeho farba pestrofarebnejšia.

Tieto čísla obľúbenosti podstatne ovplyvňuje aj stúpajúci počet predaných áut a modelov v segmente Sport Utility Vehicles (SUVs). Farby biela a čierna sú v tomto segmente síce aj naďalej výrazne zastúpené, ale červená, modrá a najmä hnedá sú čoraz viac „in“. To odzrkadľuje očakávaný nárast a stúpajúcu diverzifikovanosť palety modelov týchto robustných automobilov.

Modré a šedé farby si upevňujú svoje pozície na európskych cestách

Čísla v správe European Color Report 2017 názorne vysvetľujú, že ešte stále sú najobľúbenejšie achromatické farby. V uplynulom roku bolo asi 78 percent všetkých vozidiel nalakovaných bielou, čiernou, šedou alebo striebornou farbou a tým sa opäť potvrdzuje pretrvávajúci trend. Medzi achromatickými farbami vzrástol podiel šedej až na 19 %. Šedá tým dosiahla rovnakú popularitu akú má čierna. Stúpajúca rozmanitosť šedých farieb zdôrazňuje jej narastajúci podiel: viac než 100 odtieňov šedej farby ju zaraďuje s druhým najväčším počtom farebných variácií za modrú.

„Šedá, ktorá asociuje dojem betónu a skla, predstavuje typickú farbu mesta a jej obľúbenosť v posledných rokoch výrazne stúpla. Poskytuje bohatú rozmanitosť odtieňov od svetlých cez stredné až po tmavú antracitovú šedú, vďaka tomu si získala dobré postavenie na trhu,“ hovorí Mark Gutjahr, vedúci oddelenia Automotive Color Design EMEA divízie Coatings spoločnosti BASF.

V oblasti chromatických farieb má v trendoch aj naďalej výrazné postavenie modrá. Jej celkový podiel je síce stabilný a ustálil sa na 10 %, ale vo vzťahu na chromatický sortiment farieb sa podiel modrej výrazne zvýšil: takmer každý druhý automobil s chromatickou farbou vyrobený počas minulého roka v Európe bol modrý. Tento trend, ktorý sa už stihol odzrkadliť v rozmanitosti modrých odtieňov v poslednej kolekcii trendov automobilových farieb, úspešne predpovedali návrhári farieb divízie BASF Coatings. Okrem toho, s počtom takmer 130 farebných variácií zostáva modrá jednotkou, čo sa týka rozmanitosti farieb.

V severnej Amerike dominujú chromatické farby s efektmi

Správa Color Report 2017 pre Severnú Ameriku poukazuje na to, že nové technológie výroby pigmentov zaznamenávajú nárast dopytu po trblietavých alebo ligotajúcich sa efektoch. Výsledkom je väčšia rozmanitosť segmentov automobilových farieb – predovšetkým u achromatických farieb biela, čierna a strieborná resp. šedá, ktoré sú najobľúbenejšími farbami automobilov v Severnej Amerike.

Tiež v stúpajúcom segmente elektroautomobilov sú uprednostňované achromatické farby – hoci i keď v tejto ranej fáze vývoja elektroautomobilov sa zdajú šedá a strieborná populárnejšími ako sú biela alebo čierna. Estetika farieb sa bude vo zvyšujúcej miere spájať aj s funkčnosťou. Napríklad väčšiu úlohu ako doteraz bude zohrávať rozpoznávacia schopnosť pre senzory a spoločnosť BASF sa aj naďalej bude zameriavať na vývoj v tejto oblasti.

„Náš výskum trendov dokazuje kľúčový význam achromatickej škály, v ktorej dominujú biela, čierna a šedá farba. Je zásadne dôležité, aby sme v týchto oblastiach inovovali a tak sa snažíme identifikovať, aké farby zodpovedajú povahe tej-ktorej značky, aby sme zdôraznili tvar automobilu,“ hovorí Paul Czornij, vedúci dizajnu v severoamerickej skupine Color Design Excellence Group spoločnosti BASF.

Modrá a červená sú najdôležitejšími chromatickými farbami v Severnej Amerike. Modré spektrum farieb je okrem toho veľmi rozmanité a môže sa prejaviť v širokej rôznorodosti odtieňov farby, ktoré sa od seba vzájomne odlišujú čo do svetlosti, sýtosti a jemných odtieňov. V analýze sa uvádzajú aj iné farby, ako napr. oranžová. Odtiene tejto farby ponúkajú spotrebiteľom viac možností, aby vyjadrili svoje špeciálne záľuby.

Stúpajúca obľúbenosť exkluzívnych a červených žiarivých farieb ako vyjadrenie individuality v regióne Ázie a Tichomoria

Zvyšujúci sa počet registrovaných vozidiel a rozdielne regionálne podmienky ovplyvňujú trh s automobilovými farbami a lakmi aj v regióne Ázie a Tichomoria. Potvrdzuje to aj správa Color Report 2017 pre tento región. Biela je v tejto časti sveta najobľúbenejšou farbou s celkovým podielom 49 percent. Na základe kultúrnych súvislostí v Ázii a Tichomorí navodzuje biela farba pozitívny obraz čistoty a inteligentnej prvotriednej technológie. Dôsledkom toho v uplynulých rokoch v regióne Ázie a Tichomoria výrazne stúpol počet bielych automobilov. Okrem bielych získali na obľúbenosti aj hnedé farby – predovšetkým u stredne veľkých vozidiel SUV. Nielen biela – najmä však biela perleťová – ale aj hnedá sú považované za elegantné farby s nádychom luxusu a sú v oblasti Ázie a Tichomoria veľmi žiadané.

Žiarivé červené farby ako provokatívne, ale súčasne aj elegantné a individuálne spektrum farieb sú u chromatických farieb na ázijskom a tichomorskom automobilovom trhu veľmi obľúbené. Červená ako automobilová farba vo všeobecnosti vzbudzuje pozornosť, čo je na náročných trhoch Ázie a Tichomoria dôležitý faktor.

Odborná spôsobilosť v trendoch a inovatívne koncepcie farieb

Analýzou globálneho rozdelenia automobilových farieb dopĺňa správa BASF Color Report For Automotive OEM Coatings každoročne vychádzané trendy Automotive Color Trends, uverejňované divíziou Coatings spoločnosti BASF. Zatiaľ čo kolekcia trendov predstavuje koncepcie farieb, ktoré budú vplývať na budúcnosť trhu s automobilmi, dokument Color Report sa zaoberá aktuálnou situáciou na trhu a opiera sa preto o údaje z predchádzajúceho roka. Počas uplynulých rokov rozmanitosť farieb vzrástla a možnosti pre inovatívne koncepcie farieb sú mimoriadne mnohostranné. Spoločnosť BASF preto úzko spolupracuje s automobilovými výrobcami, aby sa docielil požadovaný dojem z farby, ktorý zdôrazňuje ducha samotnej značky automobilu.

Na trh neustále pribúdajú stovky farieb, vrátane širokého výberu špeciálnych efektov. Okrem toho, čoraz dôležitejšiu úlohu zohráva aj funkčnosť farieb a lakov. Farby a laky s integrovaným riadením teploty napríklad podporujú trvalo udržateľnú mobilitu. Redukujú totiž teplo na povrchu automobilu a zabezpečujú, aby sa interiér automobilu výrazne neprehrieval, prispievajú k úspore energie v klimatizácii, k veľmi nepatrnej spotrebe pohonných látok alebo k zvýšeniu dojazdu elektroautomobilov.

O divízii Coatings

Divízia Coatings spoločnosti BASF disponuje medzinárodnými odbornými vedomosťami pri vývoji, výrobe a predaji inovatívnych automobilových a autoopravárenských farieb a lakov, priemyselných lakov ako aj stavebných náterov. Vytvára tak na budúcnosť zamerané riešenia a podporuje inovácie, dizajn a nové možnosti aplikácií, aby dokázala spĺňať požiadavky svojich partnerov všade vo svete. Zákazníci spoločnosti BASF Coatings profitujú z odborných vedomostí a zdrojov medziodvetvovo a celosvetovo pracujúcich tímov v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj v regióne Ázie a Tichomoria. V roku 2016 dosiahla celosvetovo obrat asi 3,2 miliardy eur.

V roku 2016 došlo ku spojeniu spoločností BASF a Chemetall, významného globálneho dodávateľa povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené materiály v celom rade priemyslových odvetví a koncových trhoch. Vďaka tomuto rozšíreniu portfólia sa BASF stala najkomplexnejším poskytovateľom riešení pre nátery.

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF Coatings je možné nájsť na internete na www.basf-coatings.com.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu, ktorá spája – pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť kombinuje ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce nielen chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty, ale aj jemnú chémiu, ropu a zemný plyn..V roku 2016 vykázala tržby vo výške asi 58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

Zdroj: www.basf-coatings.de, www.basf.cz

Foto: Tlačové fotografie BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku