Hlavné menu:

Spoločnosť BASF získala ocenenie Global Purchasing Excellence Award od spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR)

20.01.2020
Spoločnosť BASF získala ocenenie Global Purchasing Excellence Award od spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR)

Zľava doprava: profesor Dr. Ralf Speth (konateľ Jaguar Land Rover), Joanna Lumley (britská herečka), Thomas Kloster (riaditeľ obchodnej divízie Automobilové farby a laky Európa v spoločnosti BASF Coatings), Michael Grosse-Sommer (Account Management Asian & American OEMs v spoločnosti BASF), Victoria Pendleton (bývalá britská dráhová cyklistka v šprinte) a Ian Harnett (zastávajúci pozíciu Executive Director – Global Purchasing and HRP v spoločnosti Jaguar Land Rover).
Zdroj fotografie: Jaguar Land Rover

• Divízia Coatings zásobuje spoločnosť JLR inovatívnymi riešeniami.
• JLR vyznamenal BASF za jej prínos pri dosahovaní obchodných úspechov JLR.
• „Customer First Recognition Award“ je najvyšším vyznamenaním.

Pri odovzdávaní ceny Global Purchasing Excellence Awards od spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) v luxusnom hoteli Foxhill Manor na Broadway, Worcestershire, Veľká Británia, získala spoločnosť BASF Coatings najvyššie ocenenie. Vyznamenaním „Customer First Recognition Award“ bola divízia Coatings ocenená za svoju vynikajúcu orientáciu na zákazníka.

Týmto vyznamenaním sa oceňujú partneri, ktorí pracujú podľa tzv. „Customer-First princípov“ spoločnosti JLR a tým prispievajú k trvalo udržateľnému dosahovaniu obchodných úspechov JLR. Týmito princípmi je možné sa zameriavať na ciele poskytovať zákazníkom osobné, transparentné, nekomplikované, spoľahlivé a na mieru šité služby. Vyznamenané firmy sa usilujú o to, aby neustále boli v centre obchodných aktivít svojich zákazníkov.

„Spoločnosť BASF je veľmi potešená tým, že si mohla prevziať také mimoriadne uznanie od spoločnosti Jaguar Land Rover,“ vysvetľuje Thomas Kloster, riaditeľ obchodnej divízie Automobilové farby a laky Európa v spoločnosti BASF Coatings. „Tým bolo ocenené neúnavné angažovanie sa nášho tímu, aby bol neustále v centre diania u zákazníka a mohol tak ponúkať spoločnosti JLR presne tie inovatívne riešenia, ktoré táto firma potrebuje“.

„Pre tím BASF je táto cena veľkým úspechom. Je to prvýkrát, čo sa udeľovala cena Excellence Award v kategórii Special Vehicle Operations. Toto vyznamenanie odzrkadľuje nielen angažovanie sa a schopnosť pracovať v tíme, ale aj veľké pracovné nasadenie BASF v prospech zákazníkov. Divízia Coatings si tento úspech viac ako zaslúžila,“ hovorí Danielle Thornton, pracujúca na pozícii SVO Global Strategic Buyer v spoločnosti JLR. 

BASF Coatings podporuje spoločnosť Jaguar Land Rover kombináciou moderných lakovacích procesov s efektovými pigmentmi a technológiami a zásobuje ju inovatívnymi a výnimočnými farbami a lakmi prvotriednej úrovne pre veľký počet modelov automobilov tohto výrobcu. Navyše, spoločnosť BASF pomáha aj vo výrobných závodoch a aktívne sa podieľa na projektoch ohľadom životného prostredia, napr. na opätovné zhodnocovanie plastov.

„Spolupráca bola od začiatku absolútne pozitívna. Boli sme veľmi radi tomuto oceneniu, ktoré vyzdvihuje našu činnosť ako dodávateľa farieb a lakov a s ňou spojené služby, poskytované pre spoločnosť Jaguar Land Rover. Je to pre nás veľký úspech,“ hovorí Paul Flavell, manažér kľúčových zákazníkov BASF pre JLR.

Spoločnosť JLR sa celkovo 15-timi oceneniami typu „Global Purchasing Excellence Awards“, rozdelených do kategórií zlaté, strieborné a bronzové ako aj s dvomi cenami „Customer First Recognition Awards“ poďakovala svojím dodávateľom za vynikajúcu spoluprácu a ich mimoriadny prínos k úspechu v podnikaní JLR.

Ocenenia odovzdávali profesor Dr. Ralf Speth, konateľ spoločnosti Jaguar Land Rover, Ian Harnett zastávajúci pozíciu Executive Director – Global Purchasing and HR, Joanna Lumley (britská herečka, bývalá modelka, autorka a aktivistka) a Victoria Pendleton (jedna z najúspešnejších olympioničiek Veľkej Británie).

O divízii Coatings

Divízia Coatings spoločnosti BASF disponuje medzinárodnými odbornými vedomosťami pri vývoji, výrobe a predaji inovatívnych automobilových a autoopravárenských farieb a lakov, priemyselných lakov, stavebných náterov ako aj aplikovanej povrchovej techniky pre povrchové úpravy kovov, plastových a sklenených materiálov v celom rade priemyslových odvetví. Portfólio je doplnené programom „Innovation Beyond Paint“, ktorý sa zameriava na rozvoj nových trhov a obchodných modelov. BASF Coatings vytvára na budúcnosť zamerané riešenia a podporuje inovácie, dizajn a nové možnosti aplikácií, aby dokázala spĺňať požiadavky svojich partnerov všade vo svete. Zákazníci spoločnosti BASF Coatings profitujú z odborných vedomostí a zdrojov medziodvetvovo a celosvetovo pracujúcich tímov v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj v regióne Ázie a Tichomoria. V roku 2018 dosiahla celosvetovo obrat asi 3,86 miliardy eur.

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF Coatings je možné nájsť na internete na www.basf-coatings.com.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu, ktorá spája – pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť kombinuje ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce nielen chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty, ale aj jemnú chémiu, ropu a zemný plyn..V roku 2018 vykázala tržby vo výške asi 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) ako aj American Depositary Receipts (BASFY) v Spojených štátoch amerických. Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

Zdroj: www.basf-coatings.com

Foto: Tlačová fotografia BASF Coatings GmbH

Späť na titulnú stránku