Hlavné menu:

Hľadanie

Pokročilé vyhľadávanie

Kategórie

„HOTLINE"

Zavolajte nám: +421 917 107 582
HOTLINE
Telefonická linka pre vaše otázky je vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 – 17.00 hod.

Nákupný poriadok

Práva a povinnosti predávajúceho

  • Predávajúci sa zaväzuje vybaviť objednávku a doručiť objednaný tovar na adresu, uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar nedodať, ak ho nemá na sklade a ak nie je možné tento tovar dodatočne zabezpečiť. Taktiež si predávajúci vyhradzuje právo nevybaviť objednávku, ak je adresa dodania tovaru alebo adresa platiaceho neúplná alebo pochybná. O odmietnutí objednávky je zákazník informovaný na uvedenej e-mailovej adrese.

  • Objednávka sa stáva záväznou po uplynutí dvoch hodín od jej prijatia predávajúcim. Po uplynutí tohto času je možné zrušiť alebo zmeniť objednávku len po dohode s predávajúcim.

  • Pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoje záväzky, neodoberá a neplatí za záväzne objednaný tovar, má predávajúci právo objednávky tohto kupujúceho odmietnuť.

Práva a povinnosti kupujúceho

  • Kupujúci je povinný uviesť správnu poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. To platí aj o adrese platiaceho, ak sa odlišuje od adresy dodania tovaru.

  • Kupujúci je povinný záväzne objednaný a odoslaný tovar prevziať a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a to vrátane poplatkov (poštovné, dobierka) uvedených v záväznej objednávke.

  • Kupujúci má právo svoju odoslanú objednávku stornovať alebo zmeniť a to do dvoch hodín od jej odoslania. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť telefonicky, resp. e-mailom (viď Kontakt).

  • Pokiaľ si kupujúci pri objednávke tovaru zvolí platbu vopred (prevodom na účet), zaväzuje sa uhradiť celkovú cenu objednávky do 7 dní od jej odoslania. Ak predávajúci nedostane čiastku v tejto lehote, môže objednávku zrušiť.