Hlavné menu:

 

„HOTLINE"

Zavolajte nám: +421 917 107 582
HOTLINE
Telefonická linka pre vaše otázky je vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 – 17.00 hod.

Classic Car Colors – youngtimery, oldtimery, veterány a historické vozidlá

Logo Glasurit Classic Car Colors – veterány a klasické automobily

Glasurit – odborné znalosti na tému farieb a lakov od roku 1888

Odborné znalosti na tému farieb a lakov a história firmy Glasurit siaha až k začiatkom automobilu v roku 1888, v ktorom Berta Benz uskutočnila celosvetovo prvú diaľkovú jazdu s automobilom so spaľovacím motorom. Tým sa stal Glasurit výrobcom farieb a lakov s celosvetovo najdlhšou tradíciou. Firma bola založená v roku 1888 v Hamburgu a dodnes je medzinárodne úspešná. Od roku 1965 je Glasurit prvotriednou autoopravárenskou značkou spoločnosti BASF.

Glasurit – globálny partner organizácie FIVA

Odborné vedomosti v oblasti farieb a lakov a angažovanie sa Glasuritu za zachovávanie hodnôt klasických automobilov presvedčili aj organizáciu FIVA. V roku 2016 FIVA ustanovila Glasurit celosvetovo a exkluzívne za partnera vo všetkých otázkach týkajúcich sa farieb a lakov.

Glasurit sa ako „globálny partner“ organizácie FIVA orientuje jednoznačne na základné smerovanie Turínskej charty. Na internetovej stránke FIVA uverejňuje Glasurit informácie k rôznym témam, historickým rešeršiam a spoluprácam. Vášho kontaktného partnera Glasuritu vo vašej krajine nájdete na internetovej stránke www.glasurit.com. Tam si nájdete pod kľúčovým slovom Classic Car Colors aj ďalšie informácie k téme „Farby a laky“. Na stránke slovenského importéra Glasuritu, www.toplac.sk, je možné nájsť informácie k téme „Veterány“ v záložke „Ponuka / Glasurit RATIO Color / GLASURIT Classic Car Colors“.

Glasurit Classic Car Colors – služba pre priaznivcov veteránov

Glasurit Classic Car Colors je služba, ktorá je zameraná na špeciálne potreby majiteľov veteránov a klasických automobilov. Glasurit vám ňou ponúka profesionálnu podporu – začínajúc vedomosťami o farbách a lakoch, cez vyhľadávanie odtieňov v celosvetovo najväčšom archíve odtieňov Glasuritu až po sieť špecializovaných, profesionálnych firiem.

Classic Car Colors sa zameriava na najčastejšie sa vyskytujúce otázky majiteľov automobilov ako sú napr.:

  1. Kde nájdem ten správny odtieň pre môjho veterána?
  2. Kde nájdem vhodnú lakovňu?
  3. Kde dostanem originálnu, pôvodnú farbu?

Otázka: Kde nájdem ten správny odtieň pre môjho veterána?

Odpoveď: V archíve odtieňov Glasuritu resp. v Glasurit lakovni.

Glasurit vybudoval v priebehu svojej viac než 130-ročnej histórii celosvetovo najväčší archív odtieňov a farieb s viac ako 250 000 odtieňmi pre osobné automobily, motorky, úžitkové a nákladné automobily z celého sveta. Glasurit dopĺňa do databázy nielen sériové a špeciálne farby a odtiene, ale pracuje aj na tom, aby rešeršoval koloristické informácie pre klasické automobily a veterány, dopĺňal ich do databázy a súčasne aj na tieto účely vyvíjal receptúry pre automobilové farby.

Veľa informácií o odtieňoch sa v priebehu automobilových dejín – najmä pred rokom 1950 – buď stratilo alebo boli nedostatočne zadokumentované. Aby sa aj v prípade týchto farieb a odtieňov takpovediac „vnieslo svetlo do tmy“ robí Glasurit rešeršové projekty s výrobcami automobilov, klubmi a múzeami. Ako príklad je možné spomenúť, okrem iných, uskutočnené projekty nielen so značkami Opel, Citroen, Jaguar a Porsche, ale aj s klubmi s už neexistujúcimi značkami ako sú Heinkel, Borgward, Zündapp alebo múzeami zbierky Monteverdi v Bazileji alebo Collection Schlumpf, Musee d’Automobile v meste Mulhouse, Francúzsko.

Na internetovej stránke Glasurit Classic Car Colors Online si môže každý majiteľ automobilu vyhľadať pričlenenie výrobcu, modelu automobilu, roku výroby a skupiny farby. Majiteľ vozidla tu môže získať informáciu, či Glasurit pozná danú farbu resp. odtieň a či disponuje receptúrou pre namiešanie požadovanej farby alebo odtieňa. Tieto farby a odtiene sú veľmi dôležité pri kompletnom reštaurovaní, nakoľko autentický resp. dobový odtieň sa medzičasom stal dôležitým aspektom pri posudzovaní a ohodnocovaní veteránov a klasických vozidiel.

Farby sa môžu namiešať buď v Glasurit lakovniach alebo u predajcov Glasuritu. V každom prípade sa odporúča ale najskôr nastriekať skúšobnú vzorku, pretože niekedy nezodpovedá vyhľadaný odtieň predstavám a očakávaniam majiteľa vozidla.

Otázka: Kde nájdem vhodnú lakovňu?

Odpoveď: Podľa rešerší alebo v Glasurit sieti špecializovaných lakovní.

Požiadavky na lakovanie pri klasických automobiloch a veteránoch sú vo väčšine prípadov podstatne komplexnejšie a zložitejšie ako je to v prípade opravy nového automobilu. Nie každá lakovňa sa venuje téme „Lakovanie veteránov“. Spravidla sú pre tieto zákazky vhodné firmy, ktoré sa na takúto činnosť špecializujú, propagujú sa na svojich internetových stránkach pomocou referencií a vo svete veteránov majú v tomto segmente dobré renomé ako profesionálne firmy.

V niektorých krajinách už Glasurit vybudoval sieť lakovní, ktoré sa špecializujú na lakovanie veteránov a klasických automobilov. Tieto firmy majú bohaté skúsenosti a zodpovedajúcich špecialistov. Je ich možné nájsť na web stránke Glasuritu.

Kontaktnými partnermi pre majiteľov automobilov sú odporúčané lakovne, predajcovia Glasuritu alebo lokálne centrá služieb Glasuritu.

Otázka: Kde dostanem originálnu, pôvodnú farbu?

Odpoveď: V sériovej výrobe používané vypaľovacie farby a laky (140 – 160 °C) nie je možné používať pri opravách automobilov.

Po zavedení termoplastických akrylových farieb a lakov a následne syntetických vypaľovacích farieb a lakov (približne okolo roku 1930) nie sú farby a laky, používané v sériovej výrobe, po technologickej stránke rovnaké s opravárenskými farbami a lakmi. Takisto ani technológie pre opravárenské lakovanie automobilov, používané v minulosti, nie sú z rôznych dôvodov (ekologické aspekty a legislatíva, veľmi malý dopyt, technologicky zastarané atď.) celoplošne už viac k dispozícii. Preto vyrába Glasurit pre túto oblasť aktuálne a všade dostupné farby a laky. Pomocou špeciálne vyvinutých postupov lakovania je možné uskutočniť prispôsobenie sa opravárenského lakovania k zostarnutému pôvodnému lakovaniu.

Pomocou miešacieho zariadenia na farby, ktoré pozostáva asi zo 70 základných lakov, sa reprodukujú dobové farby a odtiene. Používajú sa na to aktuálne a disponibilné lakovacie technológie: dvojkomponentné polyuretánové farby pre jednovrstvové Uni laky alebo vodouriediteľné základné laky, prípadne základné laky na báze rozpúšťadiel s dvojkomponentnými polyuretánovými bezfarebnými lakmi. Tento systém zabezpečuje to, že sa dá v Glasurit lakovni konkrétnu farbu, resp. odtieň reprodukovať a to všade vo svete.

V prípade opravy alebo kompletného reštaurovania sa vyskytujú rôzne požiadavky.

Pri oprave sa musí opravárenské lakovanie prispôsobiť zmenám v starnutí pôvodného lakovania (patina) tak, aby to nebolo nápadné. Okrem toho je potrebné posúdiť, či má pôvodné, originálne lakovanie dostatočnú nosnosť pre ďalšie lakovanie.

Pri kompletnom reštaurovaní je vo väčšine prípadov potrebné dosiahnuť rovnaký optický stav aký mal automobil pri jeho vyexpedovaní z výroby. Taktiež aj z dôvodov finančného ohodnotenia je dôležité, aby sa reprodukoval autentický odtieň. V konečnom dôsledku sú ale aj tak rozhodujúce individuálne priania a želania majiteľa automobilu.

Zachovávanie hodnôt veteránov je pre Glasurit dôležité a veríme, že sme vám našimi informáciami pomohli. Ďalšie užitočné informácie, prístupu k archívu farieb a odtieňov Glasuritu, ako aj sieti špecializovaných, profesionálnych firiem je možné nájsť pod kľúčovým slovom Classic Car Colors na internetovej stránke www.glasurit.com. Radi vám budeme nápomocní!

Oficiálne videá Glasuritu aj k téme „Lakovanie veteránov“ je možné nájsť na YouTube kanáli Glasuritu. Napr.:

Glasurit restauration d'une 4CV

Ďalšie informácie ohľadom Glasurit Classic Car Colors sú vám dispozícii aj na stránke slovenského importéra Glasuritu, www.toplac.sk, a to v záložke „Ponuka / Glasurit RATIO Color / GLASURIT Classic Car Colors“.


Adresy:

BASF Coatings GmbH
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany
Mail: glasurit.autorefinish@basf.com
Phone: +49 2501 14-0
Fax: +49 2501 14-3373
Glasurit web stránka

FIVA office
Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore 27/B
10131 Torino
Italy
Mail: secretary@fiva.org
Mob. +39 – 3917259962
FIVA web stránka

Toplac SK, s.r.o.
Cementárska 15, P.O. Box 36
900 31 Stupava
Slovensko
E-mail: toplac@toplac.sk
Tel: +421 2 6428 5556
Fax: + 421 2 6428 5443
Toplac web stránka

Združenie zberateľov historických vozidiel SR
Šancová 1/A
811 05 Bratislava
Slovensko
E-mail: radazzhv@gmail.com
ZZHV SR web stránka