Hlavné menu:

História

Glasurit – meno, ktoré je synonymom tradície a kvality

Značka Glasurit má za sebou viac než 130-ročné dejiny farieb a lakov. Meno Glasurit je synonymom najvyšších nárokov na kvalitu, prvotriednych lakovacích produktov a inovatívnych výsledkov výskumu. Ako celosvetovo popredný odborník v oblasti autoopravárenského lakovania ponúka Glasurit svojim zákazníkom zodpovedajúce riešenia, aby bolo možné lakovanie vykonávať jednoduchšie, istejšie, spoľahlivejšie, efektívnejšie a hospodárnejšie.

Tu sa dozviete, ako značka vznikla a s akými inovatívnymi produktmi vždy Glasurit stanovoval štandardy.

Max Winkelmann

1888 – Max Winkelmann zakladá v Hamburgu obchodnú firmu na farby a laky a krátko nato aj vlastnú továreň na farby.

Kristall-Weiss

1893 – Pod názvom „Kristall-Weiss“ prichádza na trh prvá lakovacia farba. Oblasť použitia tohto bieleho lakovacieho emailu, ktorý sa používal najskôr na oceánske lode, sa rýchlo rozširuje. Medzi odberateľov tohto kvalitného produktu sa radí nielen nemecký cisár, ale aj hamburské električky.

Glasurit 1898

1898 – Desať rokov po svojom založení vyrába firma Winkelmann už toľko rôznych výrobkov, že vzniká požiadavka jednotného označovania: pred viac ako 120 rokmi bola zaregistrovaná značka „Glasurit“. Názov má zdôrazniť glazúre podobný tvrdý náter farieb a značka Glasurit sa stáva prísľubom kvality. Už v týchto časoch sa „hlava Číňana“ na plechoviciach farieb a lakov stala symbolom pre uvedomovanie si vysokej kvality.

Papagáj 1925

1925 – Papagáj uzrel svetlo sveta: asi o štvrťstoročie po uvedení názvu značky Glasurit na trh sa papagáj registruje ako chránená obchodná značka. Spolu s nápisom dáva papagáj výrobkom Glasuritu ich nezameniteľný a sympatický vzhľad. Hlava Číňana je aj naďalej vyobrazená na plechovkách farieb a lakov, ale nie je už dominantná.

Glasurit 1932

1932 – Sortiment výrobkov sa rozširuje: vyvinutím syntetických lakov a emailových farieb sa podarilo dosiahnuť chemikom Glasuritu veľký úspech.

1945 – 1955

1945 – 1955 – Značka sa rozvíja a rozširuje do nových čias: počas obnovy po druhej svetovej vojne veľmi rýchlo narastá potreba farieb a lakov. A opäť sú v stredobode pozornosti požiadavky zákazníkov. Automobilový priemysel sa ako zákazník stáva neustále dôležitejším. Farby a laky značky Glasurit získavajú čoraz viac rešpektu a to aj v mnohých iných krajinách sveta.

Glasurit 1956

1956 – Nová éra papagája: papagáj získava ešte výraznejšie farby a tým sa stáva ešte viac silnejšou obchodnou značkou. Jeho forma pôsobí harmonickejšie a dynamickejšie. Stáva sa symbolom veľkej značky, tak ako ju poznáme dnes.

Glassomax 1964

1964 – Metalíza v autoopravárenskom lakovaní: uvedením Radu 54 dokazuje Glasurit svoje vedúce postavenie technologického lídra na trhu. Rad 54 je skutočnou inováciou a prvým dvojvrstvovým systémom metalíz pre autoopravárenské lakovanie.

BASF 1965

1965 – BASF AG kupuje Glasurit výrobné závody firmy Max Winkelmann AG v Ludwigshafene

RATIO 1982

1982 – Glasurit RATIO Systém: začiatok éry RATIO systému ako racionálnejšieho, jednoduchšieho, prehľadnejšieho a spoľahlivejšieho spôsobu autoopravárenského lakovania. V RATIO systémoch sú Glasurit produkty logicky a systematicky vzájomne zosúladené. Pomocou nich sa všetky úlohy z oblasti autoopravárenskeho lakovania dajú spraviť rýchlo a cenovo výhodne.

Rad 90

1992 – Glasurit Rad 90: jeden z prvých systémov vodou riediteľných farieb prináša na trh práve Glasurit. Výstava Automechanika ’92 je premiérou najúspešnejšieho systému vodou riediteľných farieb v Nemecku a na európskom trhu. Prvotriedna kvalita produktov a pre používateľa jednoduchá a nenáročná aplikácia v rámci RATIO Aqua systému sú garanciou perfektného výsledku lakovania. Stredobodom pozornosti Glasuritu je ale už od začiatku tiež znižovanie obsahu rozpúšťadiel a tým aj neznečisťovanie životného prostredia. V krátkosti povedané: Glasurit Rad 90 je jednoduchý, hospodárny a bezpečný pre životné prostredie.

Rad 22

1995 – Glasurit Rad 22: s menším množstvom rozpúšťadiel dosiahnuť viac! Ďalší krok k väčšej ekologickej efektívnosti v lakovniach: S Glasurit Radom 22 prichádza na trh High Solid systém pre Uni lakovanie. Vyšší podiel pevných častíc = menej rozpúšťadiel v spojení s výraznou úsporou času a materiálu.

Rad 55

1996 – Glasurit Rad 55: s Glasurit Radom 55 sa zavádza na trh nový produkt pre konvenčné dvojvrstvové lakovanie, ktorý ešte viac prekonáva výkonnosť produktov úspešného Glasurit Radu 54.

RATIO-CONCEPT-plus

2000 – Glasurit RATIO Concept Plus: program spôsobilosti a pripravenosti na ešte vyšší výkon pre lakovne. Výstava Automechanika 2000 je štartovacou čiarou pre RATIO Concept Plus – rozsiahly balík na zvyšovanie efektívnosti ako aj zdokonaľovanie a riadenie pracovných postupov v autoservisoch a lakovniach. Glasurit tým uskutočnil krok od dodávateľa farieb a lakov k poskytovateľovi riešení všetkých problémov, týkajúcich sa lakovne. Majstrovským dielom je Glasurit RATIO Spot Repair (tzv. „bodová oprava“) – efektívny a cenovo výhodný postup lakovania pri oprave drobných poškodení.

10 rokov po uvedení na trh

2002 – Glasurit Rad 90 oslavuje narodeniny. 10 rokov po uvedení na trh sa stáva Glasurit Rad 90 celosvetovo najúspešnejším systémom vodou riediteľných lakov na európskom trhu! Viac ako polovica všetkých v Nemecku používaných vodouriediteľných farieb je z Glasuritu. A to je dostatočný dôvod na to, aby sa tento úspech mohol osláviť všade v Európe spoločne so zákazníkmi. V mnohých krajinách Európy bol na cestách veľký propagačný kamión s informáciami k téme: Vodouriediteľné farby, laky a tzv. VOC legislatíva – a samozrejme nemohla pri tom chýbať ani zábava, napríklad so simulátorom pretekov kamiónov. Zákazníci Glasuritu sú veľmi dobre pripravení do budúcnosti, pretože Rad 90 spĺňa všetky aktuálne požiadavky tzv. VOC legislatívy!

Rad 68

2004 – Glasurit Rad 68: na jar roku 2004 uviedol Glasurit na trh Rad 68 a stanovil tým nové štandardy aj pre lakovanie úžitkových vozidiel – a to nielen v prvovýrobe, ale aj v opravárenskom lakovaní. Rad 68 je logickým pokračovaním Radu 18, spĺňa požiadavky tzv. VOC legislatívy a vo vzťahu k efektivite, hospodárnosti a spoľahlivosti procesu prekračuje až dodnes všetko to, čo je v ponuke na trhu.

Glasurit 2007

2007 – Glasurit Classic Car Colors: V roku 2007 vytvoril Glasurit pre majiteľov veteránov špeciálnu službu - Classic Car Colors. Ako odborník na farby a laky s viac než 100 rokmi skúseností a ako popredný medzinárodný expert na autoopravárenské farby a laky ponúka Glasurit užitočné rady a dôležité informácie na tému Lakovanie veteránov.

Refinish Competence Centre

2009 – Školiace stredisko (Refinish Competence Center): od roku 2009 disponuje Glasurit vo výrobnom závode Münster, Nemecko najmodernejším celosvetovým školiacim a vzdelávacím zariadením pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie v oblasti opravárenského lakovania. Pracovníci karosární a lakovní sa tu učia opravárenskému lakovaniu od A až po Z na kompletných karosériách automobilov a pomocou najmodernejšej techniky.

2012 - Glasurit Rad 90 oslavuje 20 rokov

2012 – Glasurit Rad 90 oslavuje 20 rokov svojej existencie a má, tak ako aj v minulosti, ešte stále vedúce postavenie vo vodou riediteľných systémoch. Glasurit Rad 90 garantuje vynikajúcu kryciu schopnosť, jednoduchú aplikáciu a optimálny čas procesu. Používa sa až doteraz nielen v Európe, ale aj v Ázii, Severnej a Južnej Amerike.

2013 - Glasurit vytvára zákaznícku sieť ColorMotion

2013 – Glasurit vytvára zákaznícku sieť ColorMotion a tým ponúka svojim zákazníkom v celej Európe inovatívne riešenia k témam ako sú: Ekonomika lakovne, marketing, personálny manažment, infraštruktúra a trvalá udržateľnosť. Vďaka tomuto bohatému portfóliu ponúk ako aj možnostiam nadväzovať kontakty a vymieňať si navzájom skúsenosti, pomáha Glasurit ako profesionálny partner svojim zákazníkom v tom, aby sa úspešne zdokonaľovali vo svojom biznise.

2015 - papagáj, logo Glasuritu oslavuje 90 rokov

2015 – papagáj, logo Glasuritu oslavuje 90 rokov: Srdečne blahoželáme, Ara! Je presne taký pestrofarebný a žiarivý ako v prvý deň a pritom už dovŕšil v tomto roku úctyhodných 90 rokov. Logom Glasuritu je od roku 1925. Papagáj ara - vyslanec značky Glasurit – sa v uplynulých desaťročiach neustále zdokonaľoval. Jedno, ale ostáva vždy rovnaké – prvotriedna kvalita, ktorá urobila túto tradičnú značku z Nemecka úspešnou a svetovou.

2017 – Glasurit Rad 90

2017 – Glasurit Rad 90: 25 rokov úspešného a trvalého pôsobenia na trhu. Pred 25-mi rokmi sa začal úspešný príbeh Radu 90. Ako jeden z prvých vodouriediteľných systémov vrchných lakov vo svete stanovil už vtedy Rad 90 nové štandardy. A až do dnes neexistuje žiaden lepší systém, pomocou ktorého sa dá perfektný výsledok opravy dosiahnuť jednoduchšie, spoľahlivejšie a hospodárnejšie. Glasurit je na to hrdý. Oslávte toto jubileum spolu s nami, tešte sa z neho aj vy a vsaďte na trvalo udržateľný úspech – s Glasurit Radom 90!

2018 – Glasurit oslavuje jubiluem: 130 rokov úspechov

2018 – Glasurit oslavuje jubiluem: 130 rokov úspechov. V roku 1888 položil Max Winkelmann základný kameň pre svoju firmu, z ktorej vzišiel Glasurit, celosvetovo úspešná značka autoopravárenských farieb a lakov. Odvtedy Glasurit veľakrát písal dejiny farieb a lakov – priekopníckymi myšlienkami a riešeniami, ktoré ich užívateľom uľahčujú prácu a umožňujú dosahovať prvotriedne výsledky. Glasurit je s touto svojou filozofiou úspešný už viac než 130 rokov a urobil úspešnými aj svojich zákazníkov. A to je skvelý dôvod na to, aby sa toto jubileum oslávilo spoločne. Tešte sa spolu s nami – zo 130-tich rokov úspechov a na menšie i väčšie prekvapenia v tomto jubilejnom roku!