Hlavné menu:

 

„HOTLINE"

Zavolajte nám: +421 917 107 582
HOTLINE
Telefonická linka pre vaše otázky je vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 – 17.00 hod.

Glasurit Školenia a školiace strediská

Školiace strediská (REFINISH COMPETENCE CENTER)

MEDZINÁRODNÉ ŠKOLENIA

Glasurit má zastúpenie so svojimi školiacimi strediskami typu Refinish Competence Center (RCC) všade vo svete. V Glasurite sa neustále dbá na prvotriednu kvalitu – a je jedno, či je to Ázia alebo Európa, Čile alebo Rusko. Preto Glasurit vytvára svojimi školiacimi strediskami celosvetovú sieť a ponúka tým možnosť neustále sa zdokonaľovať v lakovníckom remesle s produktmi Glasuritu.

Refinish Competence Center Refinish Competence Center

Nielen priestory RCC sú prvotriedne vybavené, ale aj školitelia Glasuritu sú dokonale pripravení a sú vždy na najaktuálnejšom stave čo sa vedomostí týka. Národní tréneri Glasuritu sú pravidelne školení medzinárodnými školiteľmi Glasuritu a neustále sa zdokonaľujú v postupoch lakovania a v lakovacích technológiách – aby vaša oprava bola vždy na prvotriednej úrovni!

Refinish Competence Center Refinish Competence Center Refinish Competence Center Refinish Competence Center

VÝROBNÝ ZÁVOD MÜNSTER - HILTRUP, NEMECKO

Školiacim strediskom typu Refinish Competence Centre (RCC) vo výrobnom závode Münster, Nemecko disponuje Glasurit od roku 2009 najmodernejším celosvetovým školiacim a vzdelávacím zariadením pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie v oblasti opravárenského lakovania. Pracovníci karosární a lakovní sa tu učia opravárenskému lakovaniu od A až po Z na kompletných karosériách automobilov a s pomocou najmodernejšej techniky. Do celosvetovej siete školiacich stredísk Glasuritu patrí celkovo 36 školiacich stredísk a 65 národných trénerov, ktorí svoje vedomosti a znalosti ďalej odovzdávajú zákazníkom a pracovníkom vo svojich domovských krajinách. Plochou 2 000 metrov štvorcových je RCC Münster v tejto medzinárodnej sieti školiacich stredísk nielen dôležitým styčným bodom, ale aj vzdelávacím centrom. Autoservisy a lakovne si tu nájdu širokú ponuku seminárov počnúc vyhľadávaním odtieňov a končiac opravou drobných poškodení. Okrem toho, školiace stredisko ponúka dodávateľom technického vybavenia a dodávateľským firmám platformu, aby si mohli predstaviť svoje inovačné techniky, služby a produkty. Máte záujem o ďalšie vzdelávanie seba a vašich zamestnancov? Potom sa informujte o našej ponuke!

» Kontakt

Profesionálna ponuka školení

Naše školiace programy v rámci Glasurit RATIO Systémov vás podporujú pri dosahovaní prvotriednych výsledkov a zvyšovaní vášho pracovného výkonu.

Profesionálna ponuka školení
 • Najmodernejšie technológie

 • Profesionálne sprostredkovanie vedomostí

 • Semináre šité na mieru v troch rozdielnych úrovniach: pre začiatočníkov, pokročilých a expertov

 • Modulárna nadstavba

 
Glasurit RATIO Systémy - Školenia

Glasurit RATIO Systémy - Školenia

Úvod do vzdelávacieho procesu (PE1)

 • Výhody pre účastníkov, vďaka využitiu našich systémov v celom pracovnom postupe.

 • Účastník (lakovník-junior, učeň, nový zákazník) používa správne produkty a pracovné kroky, aby získal dobré a trvalé lakovacie výsledky.

 
Glasurit RATIO Systémy - Školenia

Obsah školenia - Úvod do vzdelávacieho procesu (PE1)

 • Vyhľadanie odtieňa

 • Príprava automobilu

 • Aplikácia laku

 • Preverenie, či boli zvolené správne produkty a postupy

 
Procesný špecialista Spot Repair

Glasurit RATIO Systémy – Školenia

Procesný špecialista Spot Repair - tzv. bodové opravy (PS1)

 • Ovládanie nášho mimoriadne rýchleho opravárenského postupu na malé poškodenia s vysokou efektívnosťou a krátkym časom na vybavenie zákazky

 • Cieľ: účastníci (skúsení lakovníci) dokážu presne posúdiť malé poškodenia, naplánovať si a vykonať opravu dobre a racionálne.

Obsah školenia - Procesný špecialista Spot Repair - tzv. bodové opravy (PS1)

Bodové opravy
 • Prehliadka poškodenia

 • Príprava povrchu

 • Prístrek základného a bezfarebného laku

 • Porozumieť marketingovým a obchodným perspektívam

 

Glasurit RATIO Color - školenia

Naše školiace programy v rámci RATIO COLOR Systému vám zabezpečia efektívnu opravu vďaka spoľahlivým metódam vyhľadávania odtieňov a informáciám o odtieňoch.
Glasurit RATIO Color školenia
 • najmodernejšie technológie

 • profesionálne sprostredkovanie vedomostí

 • zohľadnenie rôznych predbežných znalostí účastníkov (školenia - základy, pre pokročilých a pre expertov)

 • modulárna nadstavba

 

Glasurit RATIO Color - školenia

Školenie koloristiky – Začiatočníci (CE1) zabezpečí účastníkom výhody prostredníctvom používania našich systémov na vyhľadávanie odtieňov a informácií o odtieňoch.

Účastníci (lakovníci, noví lakovníci, prípravári) sa naučia ako si efektívne vybrať správny odtieň a perfektne ho namiešať.

Glasurit RATIO Color - školenia
 
Školenia koloristiky – Začiatočníci

Obsah školenia koloristiky – Začiatočníci (CE1):

 • fyzika odtieňov

 • odchýlky odtieňov

 • vyhľadávanie odtieňov

 • zmiešavacie systémy

 • metódy na prispôsobenie odtieňov