Hlavné menu:

RATIO Concept Plus

Profesionálna ponuka poradenstva na zvyšovanie efektivity a rozvoj nových ziskových oblastí obchodnej činnosti.

Glasurit RATIO Concept Plus
 • Veľké množstvo účinných nástrojov na rozvoj nevyužitých potenciálov – od optimalizácie existujúcich pracovných postupov až po získanie nových oblastí obchodnej činnosti.

 • Po konzultácii s vami zostavíme podľa potrieb vašej lakovne na mieru šitý “program spôsobilosti”.

 • Zohľadnia sa pritom aj technické a obchodné aspekty vašej firmy.

 • Naše pozmeňovacie návrhy sú prispôsobené individuálnym potrebám vašej lakovne.

 • Pri realizácii vás podporia kvalifikovaní odborníci.

 

Výzvy, ktorým čelia autoservisy a lakovne a riešenia Glasuritu

Výzvy, ktorým čelia lakovne

 • Stúpajúce náklady na prácu, energie a materiál

 • Klesajúce zisky

 • Vyššie príspevky na poistné

 • Požiadavka zo strany zákazníkov a poisťovní na časovo menej náročné opravy

Šipka

Riešenia od Glasuritu: Zvyšovanie efektivity

 • Realizácia najnovších lakovacích postupov

 • Používanie najmodernejších nástrojov a zariadení

 • Optimalizácia pracovných postupov a usporiadania

 • Školenia na nové technológie a procesy

 

Výzvy, ktorým čelia lakovne

 • Klesajúce obraty v dôsledku ubúdajúceho počtu zákaziek

 • Tvrdšia konkurencia v dôsledku nízkeho počtu opráv na trhu

 • Viac náročných majiteľov áut

 • Prudko rastúci trh opráv malých poškodení

Šipka

Riešenia od Glasuritu: Rozšírenie poľa pôsobnosti

 • Etablovanie nových oblastí obchodnej činnosti

 • Rozšírenie ponuky služieb

 • Vytvorenie hospodárneho doplnkového obchodu

 • Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi

 

Glasurit RATIO Concept Plus – prehľad riešení

Naše riešenia na úsporu nákladov a zvýšenie obratu vo vašej firme:

Balíky služieb a štandardy pre...
Rozdvojka so šipkami
Kvalifikácia / Ďalšie vzdelávanie Na mieru šité riešenia pre zákazníkov
Efektivitu v lakovni Rozšírenie oblastí obchodnej činnosti Semináre pre riadiacich pracovníkov Individuálne poradenstvo
 • audit lakovne

 • návrh lakovne

 • Profit Manager

 • Glasurit opravovňa

 • Glasurit Garancia

 • prevádzkové postupy

 • podnikové ukazovatele I

 • podnikové ukazovatele II

 • marketing

Napr.

 • optimalizácia procesov

 • riadenie spolupracovníkov

 • podnikové plánovanie

 • analýza ukazovateľov

 • riadenie škodových udalostí

 • koučovanie

Audit lakovne - prehľad

 • Cieľ: zvýšenie efektivity a optimalizácia hospodárnosti

 • Metódy: analýza všetkých technických procesov od prípravy až po špeciálne požiadavky na školenia lakovníkov

 • Postup:
  Audit lakovne

 • Na základe odporučení sa odsúhlasí akčný plán, ktorý definuje, kto a kedy uskutoční aké opatrenia.

Audit lakovne - výhody

Audit lakovne
 • Rozsiahla analýza všetkých technických oblastí lakovne.

 • Výsledky analýzy umožňujú na mieru šité odporúčania pre budúcu optimalizáciu vašej firmy.

 • Nasledujúca realizácia navrhnutých odporúčaní vedie k vyššej produktivite a pracovníci sú viac motivovaní.

 • Optimálne a vysoko efektívne pracovné postupy.

 • Ročným auditom získate systematický dôkaz o vašom napredovaní.

Návrh lakovne

Návrh lakovne - prehľad

 • Cieľ: zlepšenie výkonnosti vašej lakovne pomocou optimalizácie úpravy a usporiadania oblastí činností i zariadení a teda pracovných postupov

 • Metóda: plánovanie oblasti činností a kvalitatívneho poradenstva

 • Postup:
  Návrh lakovne - postup

 • Navrhnuté zlepšenia sa prezentujú na trojrozmernom modeli, takže možné zmeny sa dajú zobraziť už pred jej realizáciou.

Návrh lakovne - výhody

 • Optimalizované a ergonomické pracovné postupy pre zvyšovanie efektivity.

 • Zabráni sa neproduktívnemu presúvaniu personálu a automobilov a tým sa ušetrí čas a finančné prostriedky.

 • Rozmiestnenie pracovných sektorov zodpovedá presne vašim požiadavkám.

Návrh lakovne

Profit Manager – verzie a funkcie

K dispozícii si tri verzie s rôznymi funkciami, aby bolo možné vyhovieť vašim požiadavkám.

Profit Manager – verzie a funkcie

Profit Manager Starter - prehľad

Základný softvér pre manažment koloristiky a technické informácie o produktoch

Profit Manager Starter
 • Zákaznícke odtiene (lakovacie rady, lakovacie systémy)

 • Tlač etikiet

 • Identické užívateľské rozhranie pre všetky Profit-Manager produkty

 • Technické informácie a bezpečnostné listy (fakultatívne)

 • Bez pripojenia na váhu

 • Nevyžaduje sa aktivácia

 • V praxi osvedčená náhrada za mikrofiš CD

 
Profit Manager Starter

Profit Manager Starter - výhody

 • Vedie rýchlo a jednoducho k správnemu odtieňu

 • Rýchly prístup k technickým informáciám, resp. bezpečnostným listom

 • Vyššia efektívnosť vašej firmy

 
Profit Manager

Profit Manager - prehľad

 • Základný softvér pre optimalizáciu manažmentu koloristiky vo vašom autoservise a lakovni

 • Individuálna konfigurácia pre každú lakovňu:

  • prispôsobenie systému (lakovacie rady, lakovacie systémy a miešací pomer, vyhľadanie odtieňa a výber odtieňov výrobcu, atď.)

  • zavedenie cenníkov (možnosť zapísať alebo importovať cenník, prepočet marží alebo rabatov, atď.)

 • Tlač technických informácií a bezpečnostných listov

Profit Manager - výhody

 • Vynikajúce riešenia pre odtiene

 • Rýchlejšie vyhľadanie a výber odtieňa a tým aj úspora času

 • Vyššia flexibilita

 • Automatická dokumentácia už namiešaných odtieňov

Profit Manager Pro - prehľad

Rozsiahly softvér pre optimalizáciu manažmentu koloristiky a materiálov vo vašom autoservise a lakovni.

Profit Manager Pro
 • Presná kontrola nákladov

 • Jednoduché a rýchle pracovné postupy

 • Riešenia na zvyšovanie zisku

Profit Manager Pro - výhody

 • Rýchlejšie vyhľadanie a výber odtieňa a tým aj úspora času

 • Vyššia flexibilita

 • Zabránenie príliš veľkým skladovým zásobám

 • Kontrola nákladov

 • Zníženie času na vybavenie zákazky

 • Zjednodušenie procesov

 • Meranie individuálnej výkonnosti a efektivity užívateľa

RATIO opravovňa

RATIO opravovňa – prehľad

 • Cieľ: získanie profitujúceho doplnkového biznisu pomocou opráv malých poškodení, ktoré za normálnych okolností poisťovňa neprepláca

 • Metóda: na mieru šité riešenia pre vašu lakovňu

  • „kompletný balík“ pre ekonomický úspech Glasurit opravovne

  • program školení pre pracovníkov Glasurit opravovne

  • podpora pri cenových kalkuláciách a analýze prostredia, v ktorom sa prevádzka nachádza

RATIO opravovňa – výhody

RATIO opravovňa
 • Optimalizácia vyťaženia kapacít v prevádzke autoservisu

 • Nárast ziskového doplnkového obchodu

 • Zvýšenie frekvencie návštev zákazníkov

 • Možnosť získania lojality zákazníkov

 • RATIO opravovňa

  Zvyšovanie obratu a hospodárnosti

 

Glasurit RATIO Concept Plus – program školení

Cieľ: podpora lojality zákazníkov pomocou dôkladných procesov a na prax orientovaných metód výučby

Metódy:

 • najmodernejšie technológie

 • profesionálne sprostredkovanie vedomostí

 • rôzne stupne znalostí účastníkov (semináre pre začiatočníkov, pokročilých a expertov)

 • modulárne usporiadanie

Príklad optimalizácie procesov - prehľad

 • Cieľ: realizácia rýchlejších a efektívnejších procesov

 • Metóda: analýza vašich pracovných procesov, ako aj poradenstvo a realizácia opatrení

 • Postup:

  Postup optimalizácie procesov
 • Naši kvalifikovaní a špeciálne školení poradcovia vás budú podporovať pri realizácii akčného plánu, aby sa zabezpečil čo možno najväčší úspech.

Optimalizácia procesov – výhody

 • Zlepšenie efektivity výroby (pomer vyfakturovaného pracovného času k produktívnemu pracovnému času)

 • Zvýšené využitie kapacít

 • Viac zdrojov, ktoré sú k dispozícii, vďaka optimalizácii pracovných postupov

 • Rýchlejšie vybavovanie zákaziek

 • Zlepšenie kvality všetkých pracovných procesov

 • Školenie pracovníkov priamo na prevádzke počas realizácie projektu

 • Zvýšenie zisku firmy

 • Trvalé zlepšenie konkurencieschopnosti

Glasurit Garancia

Glasurit Garancia - prehľad

 • Glasurit ponúka absolútnu prvotriednu kvalitu a zároveň spolupracuje s renomovanými certifikovanými partnerskými firmami v branži automobilového opravárenského lakovania

 • Na výsledok lakovania poskytuje Glasurit majiteľovi automobilu doživotnú garanciu a potvrdzuje to garančným certifikátom

 
Glasurit Garancia

Glasurit Garancia - výhody

 • Profesionálne vystupovanie autoservisu a lakovne ako certifikovaného partnera Glasurit Garancie

 • Získavanie nových zákaziek a zákazníkov

 • Dôvera koncových zákazníkov kvalite uskutočnenej opravy

 • Lojalita zákazníkov a starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi

 
Obchodné semináre

Obchodné semináre - prehľad

 • Ďalšie vzdelávanie, zamerané na moderný vrcholový manažment firiem

 • Ponuka pre vedúcich prevádzok / konateľov spoločností, vedúcich lakovní a tímov

 • Obchodné semináre poskytujú prehľad o:

  • všetkých relevantných oblastiach práce a postupoch v prevádzke autoservisu

  • z nich vyplývajúcich najdôležitejších ukazovateľov podniku a ich analýzu

  • typické nástroje a úžitok marketingu

  • možnosti rozšírenia oblastí obchodnej činnosti / získavania zákazníkov

 • Obchodné semináre prerokúvajú najdôležitejšie otázky lakovne a zohľadňujú rozdielne znalosti účastníkov

Obchodné semináre

Obchodné semináre - výhody

 • Sprostredkovanie návrhov a moderných, praktických metód pre

  • optimalizáciu pracovných postupov a zvyšovanie efektivity podniku

  • vyhotovenie konkrétneho marketingového plánu s opatreniami na získavanie nových zákazníkov a udržanie si doterajších

 • Vzdelávanie uskutočňujú skúsení obchodní manažéri

 • Pracuje sa na základe praktických príkladov a prípadov z rôznych lakovní v Európe

 • Možnosť výmeny skúseností počas semináru

 • Osobný rast