Hlavné menu:

 

„HOTLINE"

Zavolajte nám: 0915 738 746
HOTLINE
Telefonická linka pre vaše otázky je vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 – 17.00 hod.

Ponuka Glasuritu

Ponuka Glasuritu je zameraná na každodenné požiadavky lakovní.

Glasurit RATIO Systémy Glasurit RATIO Systémy Systémy produktov v súlade s praxou na profesionálnu a efektívnu prácu v jasne definovaných krokoch.
Glasurit RATIO Concept Plus Glasurit RATIO Concept Plus Rozsiahly a modulárne zostavený program podpory lakovne, ktorý nájde a zužitkuje nevyužité potenciály úspor a rozvoja.
Glasurit RATIO Color Glasurit RATIO Color Profesionálny manažment odtieňov s nástrojmi na rýchle a presné vyhľadanie odtieňa.