Hlavné menu:

Glasurit 929-61E Eco Balance tužidlo, krátke

Ponuka / Produktové informácie – osobné automobily / Eco Balance

Glasurit 929-61E Eco Balance tužidlo, krátke

Výhody:

  • 929-63 VOC Tuždilo, normal
  • 929-61 VOC Tužidlo, krátke
  • 929-64 VOC Tužidlo, dlhé

Späť

Glasurit 929-61E Eco Balance tužidlo, krátke Glasurit 929-61E Eco Balance tužidlo, krátke

Tužidlo do bezfarebných a vrchných lakov VOC 420 g/l.

 

✓ Tužidlo do bezfarebných lakov 923-610, - 625, -630, -645.

✓ Načaté nádoby dobre uzavrieť!

✓ Tužidlo je citlivé na vlhkosť!

✓ Spôsob spracovania – pozri údaje na technickej informácii príslušného produktu.