Hlavné menu:

Glasurit 580-100 Antisilikónová prísada

Ponuka / Produktové informácie – osobné automobily / Ostatné

Glasurit 580-100 Antisilikónová prísada

Výhody:

  • Prísadu 580-100 pridávať iba mimo kabíny.
  • Antisilikónom znečistené utierky okamžite odstrániť.
  • Ak použijete v prvom kroku 580-100, potom v každom nasledujúcom kroku znovu pridajte antisilikón (minimálne rovnaké množstvo)
  • Nepoužívať do Glasurit VOC bezfarebných lakov a do HS 2K vrchných lakov Radu 22 VOC!

Späť

Glasurit 580-100 Antisilikónová prísada GLASURIT 580-100 ANTISILIKÓNOVÁ PRÍSADA

Zabránenie tvorby silikónových kráterov (chyby prepojenia povrchu).

 

✓