Hlavné menu:

Glasurit 839-20 Tmel RATIO

Ponuka / Produktové informácie – osobné automobily / Tmely

Glasurit 839-20 Tmel RATIO

S Glasurit 839-20 RATIO tmelom, ktorý vyhovuje tzv. VOC legislatíve, dosiahnete úsporu nákladov, materiálu a času. Rýchle schnutie, vynikajúce brúsne vlastnosti a dokonalé zosúladenie s RATIO-systémami ho robia mimoriadne efektívnym. Používa sa ako jemný a hrubý tmel a je pevnou súčasťou všetkých RATIO-systémov, pričom umožňuje vykonávať štandardný proces pre všetky opravy.

Späť