Hlavné menu:

Glasurit 352-500 Prístrekové riedidlo

Ponuka / Produktové informácie – osobné automobily / Ostatné

Glasurit 352-500 Prístrekové riedidlo

Výhody:

  • Špecifická kombinácia rozpúšťadiel tohto prístrekového riedidla egalizuje prechodové zóny bezfarebného laku pri oprave drobných poškodení a pri prístrekových prácach.

Späť

Glasurit 352-500 Prístrekové riedidlo GLASURIT 352-500 PRÍSTREKOVÉ RIEDIDLO

Keď je potrebné vykonať opravu drobného poškodenia efektívne a hospodárne, docieli Glasurit ® prístrekové riedidlo 352-500 perfektný výsledok. Je súčasťou prevereného a v praxi osvedčeného systému opravy Glasurit ® RATIO Spot Repair (tzv. bodová oprava). Vďaka nemu sa pri bodových opravách dosiahnu veľmi jemné prechodové zóny. Aplikácia je pre lakovníka istá a bezpečná, pretože želaný efekt je priamo viditeľný a tak aj priamo ovplyvniteľný. Proces je mimoriadne spoľahlivý a po vysušení bezfarebného laku sú nutné len minimálne leštiace práce.

» Ďalšie informácie k postupu Glasurit® RATIO Spot Repair (tzv. bodová oprava).

 

✓ Špecifická kombinácia rozpúšťadiel tohto prístrekového riedidla egalizuje prechodové zóny bezfarebného laku pri oprave drobných poškodení a pri prístrekových prácach.