Hlavné menu:

Glasurit

Glasurit

Glasurit – silná a úspešná značka

PROFIT MIT GLASURIT.

Hľadáte najlepšieho partnera pre farby a laky do vášho autoservisu alebo lakovne? Tak potom ste u nás na tej správnej adrese.

Ponúkame vám:

 • prvotriedny lakovací materiál,
 • rozsiahle riešenia pre efektívne opravárenské lakovanie,
 • spoľahlivé vyhľadávanie odtieňov,
 • rozvoj potenciálu vašej lakovne.

S touto úspešnou kombináciou sa stal Glasurit vedúcou značkou v opravárenskom lakovaní osobných a úžitkových automobilov.

Byť úspešným nám, ale nestačí.

Chceli by sme, aby ste boli úspešní aj vy! Verní nášmu mottu „ProFit mit Glasurit“ sa staráme v autoservisoch a lakovniach na celom svete o skvelý a bezpečný biznis.

ProFit mit Glasurit

GLASURIT – PRE VÁŠ ÚSPECH:

 • Prvotriedna značka automobilových farieb a lakov spoločnosti BASF.
 • Profesionalita vo veciach lakov a farieb od roku 1888.
 • Efektívne lakovacie systémy a procesy, ktoré sú na vykonávanie opráv odporúčané všetkými poprednými výrobcami automobilov všade vo svete.
 • Celosvetovo najväčšia databáza odtieňov.
 • Rozsiahle riešenia ako sú:
  • nástroje na vyhľadávanie odtieňov,
  • ponuka poradenstva pre odkrývanie existujúceho potenciálu rozvoja a úspor,
  • celosvetová sieť školiacich stredísk pre technické a ekonomické zvyšovanie kvalifikácie.
 • Špecialista pre efektívnosť vo vašej lakovni – od najkratších lakovacích procesov až po dispozičné riešenia lakovne pre optimálny priebeh prác.
 • Trvalo udržateľné riešenia pre dlhodobý úspech.
Glasurit   BASF

Autoopravárenské laky BASF/Glasurit

Profesionálne riešenia a prvotriedna kvalita sú dôležité charakteristiky Glasuritu, vedúcej značky v opravárenskom lakovaní osobných a úžitkových vozidiel.

Modré auto

Naše motto: nepretržité zlepšovanie a rozširovanie ponuky našich produktov a služieb vďaka:

 • Vývoju inovatívnych produktov

 • Poskytnutiu neustále sa zdokonaľujúcich nástrojov pre rýchle a spoľahlivé informácie o odtieňoch.

 • Rozšíreniu našich poradenských služieb pre nárast efektivity a rozvoj obchodných oblastí.

 • Podpore vo všetkých sektoroch vďaka rozsiahlemu školiacemu programu.

 

Ďalšie informácie

Hlavné závody

Hlavné závody

Manažment kľúčových zákazníkov

Staňte sa aj vy kľúčovým zákazníkom!

Čo potrebujú kľúčoví zákazníci Glasuritu na autoopravárenskom trhu, aby boli nielen dnes, ale aj v budúcnosti úspešní? Táto zásadná otázka je tou otázkou, ktorá je „hnacím motorom“ manažmentu kľúčových zákazníkov (KAM) spoločnosti BASF.

Manažment kľúčových zákazníkov Manažment kľúčových zákazníkov

Cieľom Glasuritu je byť preferovaným partnerom v autoopravárenskej branži

Preto sú medzinárodní manažéri Glasuritu pre kľúčových zákazníkov v úzkom kontakte so všetkými automobilovými výrobcami a vedúcimi účastníkmi na trhu.

 • Analyzujú nielen vývoj a trendy, ale aj potreby účastníkov na jednotlivých trhoch.
 • Pomocou týchto znalostí vyvíjajú pre kľúčových zákazníkov na mieru šité riešenia – pre všetky krajiny a regióny, v ktorých sú títo zákazníci aktívni.

Celá branža profituje z Glasurit autoservisov a lakovní, ktoré poskytujú vďaka veľmi dobre vyškolenému personálu, efektívnym produktom a procesom dokonalú prácu – a tým krátku dobu zotrvania automobilu v lakovni a spokojných majiteľov automobilov.

Objavte aj vy na mieru šité riešenia pre:

 • výrobcov automobilov (OEM),
 • poisťovne, prevádzkovateľov vozových parkov, leasingové spoločnosti,
 • multidílerské spoločnosti, skupiny, reťazce, franšízové spoločnosti,
 • poskytovateľov služieb, ktorí sa špecializujú na prípravu a prepravu nových vozidiel autopredajcom alebo na renovácie a úpravy vozidiel.

Vďaka aktívnemu predaju, vysokej kvalite odvedenej práce a produktivite pri používaní uceleného konceptu Glasurit systémov autoopravárenských farieb a lakov tak profitujú nielen samostatné autoservisy a lakovne, ale aj siete značkových predajcov automobilov.

Poisťovne, vozové parky, lízing, firmy a spoločnosti

Glasurit vás podporí pri výbere autoservisu a lakovne!

Glasurit úzko spolupracuje s autoservismi, lakovňami a sieťami značkových predajcov automobilov v mnohých krajinách a regiónoch a podporuje ich pri rozvoji ich potenciálu. Vďaka tomu dokáže Glasurit veľmi dobre poradiť poisťovniam, prevádzkovateľom vozových parkov a lízingovým spoločnostiam v tom, ktoré autoservisy a lakovne zodpovedajú ich požiadavkám a nárokom na kvalitu.

Glasurit vás podporí pri výbere autoservisu a lakovne! Glasurit vás podporí pri výbere autoservisu a lakovne!
 • Glasurit pomáha poisťovniam, prevádzkovateľom vozových parkov a lízingovým spoločnostiam v určovaní kritérií podľa ktorých si vyberú príslušné autoservisy a lakovne.
 • Okrem toho, Glasurit ponúka pracovníkom v oblasti odhadu škôd školenia za účelom zvyšovania odbornej spôsobilosti a odovzdáva znalcom, odhadcom a likvidátorom škodových udalostí svoje rozsiahle know-how k téme „Opravárenské lakovanie“.
 • Firmám a spoločnostiam vykonáva poradenstvo aj čo sa týka zodpovedajúcich opravárenských postupov ako je „Oprava drobných poškodení“ a zároveň ponúka k tejto téme aj školenia.

Zaujalo vás to? V takom prípade nás, prosím, kontaktujte!

Multidílerské spoločnosti a skupiny, reťazce, franšízové spoločnosti, firmy

Zvyšujte svoju efektivitu!

Vďaka svojmu know-how Glasurit podporuje aj multidílerské skupiny a reťazce pri zvyšovaní ich odbornej spôsobilosti a pri propagácii ich autoservisov a lakovní.

Glasurit taktiež napomáha tomu, aby sa nielen štandardné lakovacie procesy, ale aj pracovné postupy lakovniach vrátane kvalitatívnych štandardov stávali pevnou súčasťou autoservisov a lakovní a vzájomne spolu harmonizovali.

Výhody na prvý pohľad

 • Vďaka porovnávaniu ukazovateľov výkonnosti pri porovnávacom testovaní upozorňujeme na to, v ktorých oblastiach sa môžu autoservisy a lakovne ešte ďalej zdokonaľovať a rozvíjať.
 • Skúsenosti Glasuritu potvrdzujú, že vďaka návrhom a opatreniam z Glasuritu sa dokáže veľmi rýchlo a podstatne napomôcť nárastu efektivity.

Zaujalo vás to? V takom prípade nás, prosím, kontaktujte!

Firmy, poskytujúce služby v oblasti prepravy, skladovania a distribúcie nových vozidiel a pre vozidlá vracajúce sa z lízingu

Riešenia pre vás, na mieru šité

Z know-how Glasuritu dokážu profitovať aj poskytovatelia služieb, ktorí sa špecializujú na prípravu a prepravu nových vozidiel autopredajcom alebo na renovácie a úpravy automobilov, vracajúce sa z lízingu.

Glasurit ponúka riešenia, ktoré zohľadňujú požiadavky nielen čo sa týka vysokého počtu spracovávaných zákaziek ale aj rozmanitosti značiek automobilov so širokým spektrom odtieňov a opráv drobných poškodení.

Výhody na prvý pohľad

 • Glasurit ako prvotriedna značka autoopravárenských farieb a lakov ponúka poskytovateľom služieb spoľahlivé a istotu poskytujúce riešenia.
 • Produkty z Glasurit RATIO systému disponujú technickými odporúčaniami väčšiny automobilových výrobcov všade vo svete a tým sú vhodné pre záručné opravy.
 • Na rýchle vyhľadávanie odtieňov vybudoval Glasurit celosvetovo najväčšiu databázu odtieňov. Glasurit Color Online zobrazuje iba pomocou kliknutia myši denne aktualizované odtiene a pododtiene farieb výrobcov automobilov spolu s príslušnými receptúrami.
 • Okrem toho, v ponuke sú školenia pre Glasurit opravárenský systém malých poškodení, pomocou ktorého je možné tieto poškodenia perfektne odstrániť a to s minimálnymi nákladmi.

Zaujalo vás to? V takom prípade nás, prosím, kontaktujte!

Glasurit OEM Approvals

Glasurit odporúčajú vedúci automobiloví výrobcovia

Sotva existuje nejaký výrobca lakov, ktorý disponuje takým rozsiahlym počtom schválení od výrobcov automobilov ako Glasurit. Doteraz získal 48 schválení od automobilových výrobcov. Pre autoservisy a lakovne je práca s lakovými produktmi a systémami, ktoré sú schválené automobilovými výrobcami, dôležitým faktorom úspešnosti. Zákazníci tak majú istotu, že oprava ich automobilu sa vykoná v špičkovej kvalite a takpovediac s originálnymi náhradnými dielmi. V časoch narastajúceho významu značkových servisov je to významná konkurenčná výhoda.

Od rozsiahlych testov až po celosvetové schválenie

Výrobca automobilov udelí technické schválenie až po intenzívnych testoch a dôkladnom preverení kontroly kvality, či autoopravárenské laky Glasurit zodpovedajú vysokým nárokom kladeným na prvolakovanie. Technické schválenie sa následne zmluvne dohodne a platí regionálne alebo celosvetovo. Podrobné zmluvy, napríklad zásobovanie, školenia alebo služby sa dohodnú na národnej úrovni. Každé schválenie od výrobcu teda dokumentuje: Glasurit je so svojimi inovačnými systémami produktov, manažmentom koloristiky ako aj rozsiahlou podporou prevádzky lakovne ideálnym partnerom pre každého predajcu automobilov a každý autoservis.

Produkty a systémy produktov od Glasuritu sú schválené viac ako 45-mi medzinárodnými výrobcami automobilov.

Schválenia a odporučenia OEM

Spoločnosť BASF je popredným dodávateľom originálneho technologického vybavenia pre oblasť automobilového opravárenského lakovania. Skupina BASF Automotive Refinish úzko spolupracuje so všetkými výrobcami automobilov, čím zabezpečuje, že jej produkty budú spĺňať požiadavky výrobcov automobilov, kladené na opravy. Produkty značky Glasurit sú odporúčané na opravy prakticky každým automobilovým výrobcom.

Glasurit odporúčajú vedúci automobiloví výrobcovia

Školenia spoločnosti BASF využívajú unikátny prístup, založený na princípe „Systémy a procesy“, ktorý vám pomôže získať maximum vedomostí o našich inovatívnych lakovacích systémoch. Kombinácia výučby v seminárnych miestnostiach s praktickými ukážkami a vyskúšaním si nadobudnutých teoretických vedomostí v praxi poskytuje účastníkom školení dôležité informácie, zamerané na zvýšenie produktivity a vedomostí v oblasti autoopravárenského lakovania.

Glasurit Approvals vo formáte pdf     Glasurit Approvals vo formáte ppt


Acura
Dokumenty:
Acura
Alfa Romeo
Dokumenty:
Alfa Romeo
Audi
Dokumenty:
Audi
Audi
Dokumenty:
Bentley
BMW
Dokumenty:
BMW
Cadillac
Dokumenty:
Cadillac
Dodge
Dokumenty:
Dodge
Fiat
Dokumenty:
Fiat
Ford
Dokumenty:
Ford
GMC
Dokumenty:
GMC
Honda
Dokumenty:
Honda
Hyundai
Dokumenty:
Hyundai
Chevrolet
Dokumenty:
Chevrolet
Chrysler
Dokumenty:
Chrysler
Infiniti
Dokumenty:
Infiniti
Isuzu
Dokumenty:
Isuzu
Jaguar
Dokumenty:
Jaguar
Jeep
Dokumenty:
Jeep
Kia
Dokumenty:
Kia
Land-Rover
Dokumenty:
Land Rover
Lexus
Dokumenty:
Lexus
Lincoln
Dokumenty:
Lincoln
Mazda
Dokumenty:
Mazda
Mercedes-Benz
Dokumenty:
Mercedes-Benz
Mini
Dokumenty:
Mini
Mitsubishi
Dokumenty:
Mitsubishi
Nissan
Dokumenty:
Nissan
Porsche
Dokumenty:
Porsche
Rolls-Royce
Dokumenty:
Rolls Royce
Saab
Dokumenty:
Saab
Smart
Dokumenty:
Smart
Subaru
Dokumenty:
Subaru
Suzuki
Dokumenty:
Suzuki
Tesla
Dokumenty:
Tesla
Toyota
Dokumenty:
Toyota
Volkswagen
Dokumenty:
Volkswagen
Volvo
Dokumenty:
Volvo

Zdroj: Glasurit Approvals