Hlavné menu:

Glasurit RATIO Color

Základné prvky Glasurit RATIO-COLOR sú dokonale vzájomne zosúladené a predstavujú ideálny informačný systém, ktorý vás rýchlo privedie k správnemu odtieňu.
Glasurit RATIO-COLOR

Color Profi Systém - prehľad

Profesionálny nástroj na efektívne informácie o odtieňoch
Color Profi Systém

Color Profi Systém:

 • Systém, zameraný na prax a pritom efektívny na náklady

 • Kartičky odtieňov, nalakované originálnym lakom

 • Všetky aktuálne odtiene všetkých značiek áut z celého sveta

 • Zoradené prehľadne v blokoch odtieňov a roztriedené podľa skupín farieb

 • Prehľadná identifikácia veľkého množstva pododtieňov v jednotlivých blokoch odtieňov

 • Aktualizuje sa trikrát ročne

 

Color Profi Systém - výhody

Color Profi Systém
 • jednoduché používanie

 • jednoduchý výber odtieňov

 • dokonalá zhoda odtieňov

 • je možné ho používať bez údajov ako je napr. referenčné číslo výrobcu

 • k dispozícii sú najnovšie odtiene vďaka pravidelnej aktualizácii

 • servisné receptúry

 • informácie o odtieňoch vozových parkov

 

GLASURIT Color Truck Guide

Užitočný, časovo nenáročný - nevyhnutný

Zbierka všetkých odtieňov, ktoré uviedli na trh výrobcovia úžitkových automobilov, zobrazená vo forme vejára s odtieňmi. Color Truck Guide je riešenie na vyhľadávanie odtieňov pre úžitkové automobily. Mimoriadne užitočné na rýchlu orientáciu je zobrazenie skupín farieb na vejároch.

Dokumentácia k odtieňom Glasurit Color Truck systému obsahuje 3 000 odtieňov, ktoré sú začlenené do 10 vejárov. Rozčlenenie odtieňov je logicky usporiadané a pracuje sa s nimi celkom jednoducho: sú rozdelené na štandardné odtiene (napr. RAL, BS, AFNOR), odtiene výrobcov automobilov podľa značiek a odtiene vozových parkov. Všetky odtiene sú súčasne praktickým spôsobom zoradené podľa skupín odtieňov. Vzorky odtieňov sú nalakované vysokokvalitným 2K polyuretánovým lakom. Pri tvorbe a výrobe tejto koloristickej pomôcky sa kládol dôraz na farebnú presnosť. Navyše, vzorky a receptúry sa podľa potrieb trhu priebežne aktualizujú.

Glasurit Color Truck Guide/
 

Spoľahlivo k optimálnemu výsledku

Pri práci s Color Truck systémom máte dve možnosti: buď môžete vychádzať z kódu výrobcu, alebo je možné spraviť priame porovnanie kartičky odtieňa na automobile – v každom prípade sa ale pracuje s touto pomôckou rýchlo a isto a spoľahlivo sa dopracujete k optimálnemu výsledku.

GLASURIT RATIO Scan II

Turbo na vaše vyhľadávanie odtieňov

Meranie odtieňa so spektrofotometrom
GLASURIT RATIO SCAN II

Rozmanitosť a zložitosť odtieňov robí ich vyhľadávanie stále ťažším. To stojí drahocenný pracovný čas. Riešenie je Glasurit RATIO Scan II. Prenosný merací prístroj meria presne odtieň a vedie rýchlo a jednoducho k želanej receptúre.

Glasurit RATIO Scan II spája prvotriedny prístroj na meranie farebných odtieňov s aplikáciou, ktorá je dokonale začlenená do Glasurit RATIO Color Systému. Prenosný prístroj meria presný odtieň priamo na karosérii automobilu. Výsledky merania sa môžu potom celkom jednoducho preniesť do počítača a pokračovať v ďalšom spracovaní s programom Glasurit Profit-Manager alebo Glasurit Profit Manager Pro. Aby sa zabezpečila absolútna farebná presnosť odtieňa, overí sa Glasurit RATIO Scan II spektrofotometrom určený odtieň s príslušnou kartičkou odtieňa systému Glasurit Color Profi Systém.

Také jednoduché je presné určenie odtieňa s GLASURIT RATIO SCAN II

Také jednoduché je presné určenie odtieňa s GLASURIT RATIO SCAN II

Prenosný spektrofotometer Glasurit RATIO Scan II sa jednoducho obsluhuje a elektronicky určuje zodpovedajúci odtieň. Spektrofotometer vyhľadáva odtiene - v spojení s kartičkami odtieňov systému CPS a Glasurit Profit Managera Pro, nášho systému manažmentu koloristiky na počítači – a robí ho neprekonateľne efektívnym.

1. Mobilný skener podržať na karosérii.
1. Mobilný skener podržať na karosérii.
2. Zmerať odtieň stlačením tlačidla.
2. Zmerať odtieň stlačením tlačidla.
3. Prepojiť skener s počítačom.
3. Prepojiť skener s počítačom.
4. Načítať údaje aktuálnej zákazky do programu Glasurit Profit Manager Pro.
4. Načítať údaje aktuálnej zákazky do programu Glasurit Profit Manager Pro.
5. Výber požadovanej receptúry.
5. Výber požadovanej receptúry.
6. Zobrazí sa receptúra na priame namiešanie odtieňa.
6. Zobrazí sa receptúra na priame namiešanie odtieňa.
7. Zobrazí sa zodpovedajúca kartička odtieňa CPS na priame porovnanie odtieňa na automobile. Pre dokonalú farebnú presnosť odtieňa sa overí Glasurit RATIO Scan II spektrofotometrom stanovený odtieň pomocou kartičky odtieňa na automobile.
7. Zobrazí sa zodpovedajúca kartička odtieňa CPS na priame porovnanie odtieňa na automobile. Pre dokonalú farebnú presnosť odtieňa sa overí Glasurit RATIO Scan II spektrofotometrom stanovený odtieň pomocou kartičky odtieňa na automobile.
8. Receptúru je možné namiešať priamo na váhe.
8. Receptúru je možné namiešať priamo na váhe.
Najrýchlejšia cesta k správnemu odtieňu: výhody spektrofotometra GLASURIT RATIO SCAN II

Najrýchlejšia cesta k správnemu odtieňu: výhody spektrofotometra GLASURIT RATIO SCAN II

Glasurit RATIO Scan II bol vyvinutý špeciálne pre veľké autoservisy a lakovne, ktoré sú kvôli väčšiemu množstvu zákaziek častejšie konfrontované problematickejším vyhľadávaním odtieňov.

Glasurit RATIO Scan II
 • Je integrovaný v programe Glasurit RATIO Profit Manager alebo Glasurit Profit Manager Pro.

 • Urýchľuje proces vyhľadávania odtieňa.

 • Presné riešenie pre najnovšie odtiene.

 • Jednoduchá manipulácia.

 • Pamäť na odtiene pre snímanie rôznych odtieňov na každodennú potrebu.

 • Systémové riešenie zodpovedajúce Glasurit COLOR Profi Systému.

GLASURIT RATIO Scan 12/6

Jediný so všetkými farbami – dokonalý!

Digitálne vyhľadávanie odtieňov v jeho vrcholnej forme

Nechajte prevziať vyhľadávanie odtieňov prístroju Glasurit RATIO Scan 12/6! Spektrofotometer od firmy Glasurit je vybavený celým radom inteligentných technológií a poskytuje okamžité automatizované a spoľahlivé riešenia pre odtiene prostredníctvom Glasurit Color Online, celosvetovo najväčšej databázy odtieňov. Glasurit tak ponúka na trhu jedinečné riešenia pre každodenné digitálne vyhľadávanie odtieňov vo vašom autoservise alebo lakovni.

GLASURIT RATIO SCAN 12/6

GLASURIT RATIO Scan 12/6
 • Dva svetelné zdroje – biele a modré LED svetlo – merajú dvanásť uhlov dopadu svetla a dokumentujú ich do šiestich fotografií. To umožňuje presnú analýzu nielen farby, jej štruktúry a zrnitosti, ale aj efektových pigmentov a tým dosiahnuť spoľahlivú identifikáciu aj „problematických“ farieb resp. odtieňov.

 • Certifikované wi-fi pripojenie umožňuje spoľahlivé prenášanie nameraných údajov do softvéru Glasurit Profit Manager Pro a to aj na väčšie vzdialenosti. Zatiaľ čo jeden pracovník meria odtiene farieb na karosériách iných automobilov, ďalší už môže začať s namiešaním odtieňa.

 • Dokonalé digitálne prepojenie na systém manažmentu koloristiky a riadenia toku materiálu Glasurit Profit Manager a na celosvetovo najväčšiu databázu odtieňov Glasurit Color Online zabezpečuje úplne digitalizovaný proces – výkonne, efektívne a spoľahlivo.

 • Vizualizácie odtieňov a spektrálne krivky umožňujú vyhodnocovanie spektrofotometrom navrhovaných riešení. Na vlastné oči tak dokážete vidieť, že sa môžete spoľahnúť na vaším spektrofotometrom Glasurit RATIO Scan 12/6 najlepšie poskytnuté výsledky meraní.

Jedinečné – iba spektrálna fotometria od Glasuritu vám ponúka nasledovné funkcie:

GLASURIT RATIO Scan 12/6
 • Spoločnosťou BASF patentované vyhľadávacie a korekčné algoritmy -> na automatizované návrhy prispôsobenia sa resp. prepracovania receptúr a v maximálne možnej miere spoľahlivé riešenia.

 • Prepojenie prostredníctvom softvéru Glasurit Profit Manager Pro na najväčšiu a najrozsiahlejšiu celosvetovú databázu odtieňov -> na najaktuálnejšom stave všade vo svete a obsahujúcu všetky odtiene všetkých veľkých automobilových výrobcov, vrátane odtieňov farieb a receptúr používaných v prvovýrobe a špeciálnych odtieňov farieb.

Práca s ním je veľmi jednoduchá: presné zmeranie odtieňa

GLASURIT RATIO Scan 12/6

Prenosný spektrofotometer je vďaka svojmu farebnému dotykovému displeju, intuitívnej navigácii v menu a protišmykovému puzdru maximálne pohodlný a spoľahlivý.

 1. Prenosný skener podržať na povrchu vozidla.

 2. Stlačiť klávesu na zmeranie odtieňa.

 3. Preniesť údaje bez pomoci kábla do počítača alebo tabletu.

 4. Načítať údaje v príslušnom poradí do programu Glasurit Profit Manager Pro.

 5. Pokiaľ je potrebné, preveriť navrhnuté riešenie na základe vizualizácie odtieňa a spektrálnych kriviek.

 6. Vybrať požadovanú receptúru.

 7. Zobraziť receptúru na displeji pre priame namiešanie odtieňa.

 8. Buď navážiť receptúru priamo na váhe alebo použiť zariadenie Daisy Wheel pre okamžité namiešanie odtieňa.

GLASURIT RATIO Scan 12/6

Na prvý pohľad všetky výhody

 • Glasurit RATIO Scan 12/6 bol vyvinutý predovšetkým pre tie autoservisy a lakovne, ktoré si chcú zdokonaľovať a zvyšovať svoju efektívnosť pomocou digitálneho procesu identifikácie odtieňa.

 • Zrýchlenie procesu identifikácie odtieňa pre všetky lakovacie systémy.

 • Wi-fi pripojenie.

 • Integrácia do softvéru Glasurit Profit Manager Pro.

 • Presné riešenia, aj pre najnovšie odtiene farieb.

 • Jednoduchá manipulácia.

 • Vrátane rozsiahlej databázy odtieňov na meranie širokého spektra odtieňov.

 • Systémové riešenie ku každodennému digitálnemu vyhľadávaniu odtieňov vrátane prepojenia na miešareň farieb.

GLASURIT tónovacie plagáty a tónovacie pomôcky

Názorné, prehľadné, užitočné

Názorný a praktický prehľad všetkých pigmentov. Piktogramy ku každému pigmentu poskytujú rýchly prehľad o skupine farby, smeru farby, pohľade spredu, pohľade zboku ako aj o čistote a sýtosti. Samostatný plagát pre multieffekty uľahčuje vďaka veľkým kartičkám vizuálne posúdenie pigmentov.

Tónovací plagát so všetkými pigmentmi vrátane tónovacej tabuľky vám uľahčia prácu, pokiaľ budete v komplikovanejších prípadoch musieť farbu dotónovovať.

Glasurit tónovacie plagáty a tónovacie pomôcky Glasurit tónovacie plagáty a tónovacie pomôcky Glasurit tónovacie plagáty a tónovacie pomôcky

To vytvára ešte viac jednoznačnosti a zároveň šetrí čas

S tónovacími plagátmi máte prehľadne k dispozícii všetky pigmenty dvojvrstvových vrchných lakov Radu 90 a HS vrchných lakov Radu 22 – s rôznymi miešacími pomermi a doplnkovými informáciami ako napr. smery farby a informácie o tónovaní. Ako najnápadnejšia novinka pri tónovacom plagáte Radu 90 udrú do očí piktogramy, ktoré napomáhajú rýchlej orientácii pomocou piatich hlavných charakteristík pigmentov: smer farby, skupina farby, pohľad spredu, pohľad zboku a čistota. To vytvára ešte viac jednoznačnosti a zároveň šetrí čas.

Tónovacie plagáty sú k dispozícii v štvorjazyčnom prevedení (nemecky, anglicky, francúzsky, španielsky).

Glasurit tónovacie plagáty a tónovacie pomôcky
Color Online

Color Online - prehľad

Všetky informácie o odtieňoch online: www.glasurit.com

 • viac ako 200 výrobcov automobilov

 • viac než 200 000 odtieňov a pododtieňov

 • krížový odkaz na kartičky odtieňov Color Profi Systému

 • automatický výpočet množstva laku na základe označenia dielu automobilu, ktorý sa má nalakovať

 • multifarebné odtiene

Color Online - výhody

 • podrobné informácie o odtieňoch, ktoré sa dajú jednoducho vyhľadávať

 • rôzne metódy vyhľadávania (podľa modelu, skupiny odtieňa, roku výroby, príslušenstva atď.)

 • denná aktualizácia databázy prostredníctvom našich laboratórií pre odtiene (celosvetovo)

 • krížový odkaz na referenčné čísla kartičiek odtieňov Color Truck

Glasurit Classic Car Colors

Riešenia pre odtiene vašich veteránov

Ste majiteľom youngtimera, povojnového modelu alebo historického automobilu? Investujete veľa času a energie do toho, aby sa zachovala hodnota vášho veterána. O to horšie je, ak sa vám začne „prehrýzať“ hrdza na vašom starom „klenote“ alebo drobné poškodenia laku narúšajú esteticky dokonalý vzhľad automobilu. Potom sa často natíska otázka, ako sa dá - pokiaľ možno čo najdokonalejšie – niekdajší stav obnoviť, a to aj napriek tomu, že pôvodný lak či farbu vo väčšine prípadov už nie je možné na trhu dostať.

Glasurit Classic Car Colors

Naše služby pre priaznivcov veteránov

Riešenie je tu: Glasurit Classic Car Colors. Glasurit ako špecialista na laky s viac než 130-ročnými skúsenosťami disponuje celosvetovo najväčším archívom odtieňov! Dokážeme vám tak ponúknuť profesionálnu podporu čo sa týka laku alebo lakovania vášho veterána.

Táto nová služba Glasuritu zabezpečí aj to, že váš veterán čoskoro bude môcť opäť získať svoj perfektne sa ligotajúci povrch – a je úplne jedno, či sa na automobile má urobiť kompletné lakovanie v pôvodnom odtieni alebo či sa bude musieť dokonale zakomponovať do pôvodného lakovania oprava malého poškodenia, či vykonať lakovanie iba jedného dielu.

Sú veterány vašou záľubou?

Na internetovej stránke www.glasurit.com/de/glasurit-classiccarcolors-0 (v pôvodnom jazyku) nájdete praktický vyhľadávací portál, pomocou ktorého s určitosťou nájdete aj vhodné riešenie pre odtieň vášho veterána.

Nech vám váš veterán prináša ešte veľa potešenia!

Originálny odtieň pre reštaurovanie

Úplne presne taký krásny ako voľakedy

Hodnota každého veterána sa zvyšuje, keď sa pri celolakovaní použije pôvodný, originálny odtieň. Aby ste zistili tento odtieň, potrebujete číslo odtieňa alebo kartičku odtieňa, nalakovaný dielec automobilu alebo iné referenčné podklady k odtieňu.

Väčšina automobilov má identifikačné číslo spolu s kódom odtieňa. Nápomocný pri jeho hľadaní je náš praktický pdf zoznam umiestnenia kódov odtieňov.

Či ponúkame pre vášho veterána už riešenie pre odtieň, si môžete zistiť v našej databáze Color Online. Pokiaľ by sme ešte nemali hotové riešenie pre odtieň, je možné pôvodný odtieň zistiť u vášho kontaktného partnera Glasuritu. K tomu bude potrebná buď kartička odtieňa alebo nalakovaný dielec automobilu. V každom prípade sa skontaktujte s vaším kontaktným partnerom Glasuritu, ktorý vám dokáže poskytnúť ďalšie informácie alebo priamo odporučí Glasurit opravárenský autoservis resp. lakovňu vo vašom okolí.

Nalakovať alebo nechať si nalakovať

Každé dobré lakovanie – a aj dobré opravárenské lakovanie – je malým umeleckým dielom, pri ktorom sú potrebné, okrem iného, aj skúsenosti a manuálne zručnosti. Aby ste dokázali profitovať z našich skúseností, zostavili sme pre vás na tejto stránke niekoľko užitočných tipov a informácií. Ak si prajete urobiť pre vášho veterána prvotriedne lakovanie, mali by ste váš „skvost“ odovzdať do profesionálnych rúk.

Základom dokonalého lakovania je podklad. U veteránov práve podklad môže predstavovať určité ťažkosti. Čo robiť, keď je podklad citlivý na rozpúšťadlá? Ako sa opravuje termoplastické akrylové továrenské lakovanie? Prečo sa vyskytujú poškodenia laku a ako je možné im zabrániť? Aj na tieto otázky sme pripravili pre vás niekoľko veľmi užitočných tipov a informácií.

Naša rada: odborné vedomosti

Každý, kto už niekedy raz sám lakoval, vie, aké náročné na čas a komplikované je urobiť lakovanie skutočne dobre. Častokrát chýbajú odborné znalosti, napríklad aká farba a lak sa znáša s akým podkladom. Chýbajú vhodné priestory a technické pomôcky. A v neposlednom rade aj odborná spôsobilosť. S ohľadom na vyššiu kvalitu a prvotriednosť, ako i hospodárnosť sa oplatí lakovnícke práce nechať si dať spraviť odborníkom. Vo vašej Glasurit lakovni pracujú kvalifikovaní, odborne spôsobilí remeselníci s najmodernejšími lakovacími produktmi a technikou, ako aj s odbornými vedomosťami a manuálnymi zručnosťami – a z nadšenia pre veteránov! Informujte sa u vášho kontaktného partnera Glasuritu.

Color Online

Dejiny odtieňov automobilových farieb

Od sivej ako kameň až k pestrofarebne trblietajúcim sa farbám

Lakovanie automobilu nechráni iba samotnú karosériu – má na starosti aj krásu a optickú identitu automobilu. A to je dostatočný dôvod na to, aby sme sa dôkladnejšie zamerali na tému odtiene. Vydajte sa spolu s nami na krátku cestu do dejín automobilových farieb ...

V začiatkoch automobilu bolo spektrum farieb ešte veľmi obmedzené. Vzhľad automobilu určovali zemité farby, pretože spravidla to boli nerastné pigmenty, ktoré laku dodávali svoju farbu. Automobily sa lakovali v krycích farbách: modrá, zelená, červená alebo béžová a samozrejme aj v klasickej automobilovej farbe – čiernej.

Po prvej svetovej vojne sa podarilo chemikom vyrobiť pre automobilový priemysel vo veľkých množstvách syntetické pigmenty. Odtiene teda už neboli také zemité, predsa však spektrum farieb nitrocelulózových lakov ostalo obmedzené. Svetlejšie farby boli možné až od tridsiatych rokov minulého storočia, keď nové laky na základe alkydových živíc už neboli tak veľmi náchylné na zožltnutie.

S pokrokom prichádza farba

Po druhej svetovej vojne sa automobil postupne stal najobľúbenejším dopravným prostriedkom. Výrobcovia farieb a lakov vyvíjali čoraz pokrokovejšie farby a súčasne výrazným spôsobom rozširovali aj spektrum automobilových farieb. Majitelia automobilov, výrobcovia automobilov a výrobcovia farieb a lakov dokázali svoju odvahu pre farby a efekty. V päťdesiatych rokoch minulého storočia prišli na trh prvé metalízové odtiene, ale jednovrstvové metalízové lakovania neboli veľmi odolné voči poveternostným vplyvom a komplikovane sa opravovali. Na základe veľkého počtu reklamácií niektorí výrobcovia automobilov dokonca skončili s výrobou. Až dvojvrstvový metalízový lak Glasuritu z roku 1964 zabezpečil dlho trvajúce metalízové ligotanie sa farieb a tým aj víťazné ťaženie na poli metalízových odtieňov.

Rozmanitosť farieb na automobiloch tak už čoskoro nemala žiadne prekážky. Aby bolo možné na účely opravárenského lakovania dokonale zvládnuť reprodukovanie neustále zvyšujúci sa počet odtieňov, vyvinuli výrobcovia farieb a lakov ako sú Glasurit systémy na miešanie odtieňov. Pomocou nich dokážu dnes profesionáli reprodukovať skoro každý odtieň od takmer ktoréhokoľvek automobilového výrobcu.

Krajšie, rýchlejšie, lepšie

Pre priaznivcov veteránov je pohľad do dejín automobilového lakovania nielen zaujímavým výletom, ale pomáha im od základu pochopiť tému Farby a laky. Priemysel už totiž od čias farieb a lakov na koče vyvíjal neustále nové, pokrokovejšie automobilové farby a laky. Pozrite sa spolu s nami na viac než 130 rokov dejín farieb a lakov:

História lakov siaha asi 2 600 rokov dozadu. Už vtedy sa v Ázii lakovali vázy a nábytok. Od tých čias nám slúži farba v mnohých oblastiach ako umelecká dekorácia a súčasne ako ochranná vrstva. Lakovníci si vtedy svoje receptúry na farby chránili ako štátne tajomstvo a svoje povolanie – spojenie remesla a umenia – bolo veľmi uznávané. Dnes sú farby a laky skôr vedou samou o sebe. Aj povolanie autolakovník si vyžaduje ešte stále mimoriadne vedomosti, svedomitosť a zručnosť.

Počas viac než 130 rokov automobilovej histórie prešli aj automobilové laky obrovským vývojom. Hnacou silou tohto vývoja boli a sú nároky výrobcov farieb a lakov ako sú Glasurit vyrábať stále prvotriednejšie, trvanlivejšie a krajšie farby a laky, ktoré budú stále ekologickejšie a v procese lakovania sa s nimi bude pracovať jednoduchšie.

Od farieb na koče k sériovému lakovaniu

Prvé automobily boli nalakované farbami na koče. Tieto olejové laky na báze ľanového oleja boli prácne nanášané pomocou štetca vo veľkom počte vrstiev. Jednotlivé vrstvy lakovania bolo potrebné sušiť až jeden týždeň. Pokiaľ sa nalakoval celý automobil, ubehlo tri až šesť týždňov!

Po prvej svetovej vojne boli vyvinuté rýchlo schnúce, striekateľné farby a laky, tzv. nitrocelulózové farby. Celolakovanie trvalo na montážnej linke už len 15 hodín! Ale aj nitrocelulózové farby mali nevýhody: mali zlú priľnavosť a neboli veľmi odolné voči poveternostným vplyvom. V tridsiatych rokov prišli na trh syntetické laky, napríklad z alkydovej živice. Boli tvrdšie a odolnejšie ako nitrocelulózové laky. Sériová výroba s týmito novými materiálmi a najnovšími technológiami trvala už len 4 hodiny. Pre opravárenské lakovanie sa používali nitrolaky, ktoré dobre schli aj bez vypaľovania.

Dvojkomponentné laky & spol.

Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia boli laky z alkydových živíc nahradené dvojkomponentnými farbami z akrylu a polyuretánu. Tieto dvojkomponentné farby boli ešte odolnejšie, schli ešte rýchlejšie a vyznačovali sa vynikajúcou odolnosťou voči vonkajším vplyvom – ako napr. počasiu, UV lúčom, kyslým dažďom alebo nárazom kamienkov. Až do osemdesiatych rokov minulého storočia sa predovšetkým v USA a Veľkej Británii, ako aj v belgických výrobných závodoch firmy Opel spracovávali termoplastické akrylové farby a laky (TPA). Tento druh lakovania je veľmi citlivý na teplotu a rozpúšťadlá. Pri teste rozpúšťadlom TPA lakovanie veľmi napučiava alebo sa dokonca až rozpustí.

Zreteľné výhody: Vodou riediteľné farby a laky

Stúpajúca uvedomelosť v správaní k životnému prostrediu v osemdesiatych rokov viedla k tomu, že sa zdraviu škodlivé pigmenty z farieb a lakov odstránili a podiel organických rozpúšťadiel sa neustále znižoval. V roku 1992 uviedol Glasurit na trh Rad 90, jeden z prvých vodou riediteľných systémov pre opravárenské lakovanie.

Výhody pre autoservisy a lakovne sú enormne veľké: systém lakov je ekologický, nezaťažuje životné prostredie a zároveň sa ešte aj jednoducho používa, je šetrný aj čo do spotreby a po kvalitatívnej stránke na prvotriednej úrovni. Tieto výhody zabezpečili to, že od tých čias veľký počet autoservisov a lakovní pracuje pri opravách automobilov s Glasurit Radom 90.

Naša prechádzka históriou lakovania automobilov na tomto mieste končí. Ako ste mali možnosť vidieť, autolaky sa v priebehu jedného storočia veľmi zmenili: stali sa čoraz viac odolnejšími a ekologickejšími a poskytujú navyše ešte aj rozsiahly výber odtieňov. Užívatelia, ktorí disponujú profesionálnym technickým vybavením, dokážu s nimi ešte aj podstatne jednoduchšie pracovať.

Pre celkom presný prechod – ten správny odtieň pre opravu

Pri oprave vášho veterána nezáleží na pôvodnom vzore odtieňa, ale výlučne na súčasnom odtieni vášho automobilu – koniec- koncov, opravované miesto sa neskôr nemá odlišovať od ostatného lakovania. Najlepšie bude, ak si necháte urobiť opravu skúsenému profesionálnemu servisu či lakovni. Informujte sa u svojho kontaktného Glasurit partnera, odporučí vám Glasurit autoservis alebo lakovňu vo vašom najbližšom okolí. Váš Glasurit autoservis alebo lakovňa zistí pred opravou pododtieň, ktorý presne „sedí“ k okolitému miestu opravy na vašom vozidle.

Dôležité:
Na opravovanom mieste, tam kde sa má zisťovať zodpovedajúci odtieň, sa musí automobil umyť a nakoľko je to len možné, aj vyleštiť.

Dokonalá skladba laku

Vrstvou po vrstve ku kvalitnej skladbe laku

Pre priaznivcov veteránov je veľmi užitočné, ak sa aspoň trochu vedia orientovať vo svete farieb a lakov. Môžu tak pri svojich veteránoch lepšie posúdiť otázky týkajúce sa farieb a lakov a v konečnom dôsledku sa spoľahlivejšie rozhodovať. Zamerajte sa spolu s nami trochu podrobnejšie na dokonalú skladbu laku. Najskôr, ale ešte jedna dôležitá informácia: dokonalé lakovanie vášho veterána je možné bez problémov urobiť s modernými vodou riediteľnými farbami! Prvotriedne lakovanie sa skladá z rôznych vrstiev.

Podklad

Najskôr sa odstránia zvyšky laku, farby a hrdze a karoséria sa dôkladne očistí. Na podklade sa nesmú nachádzať čiastočky špiny, asfaltu, oleja a vosku.

Brúsenie

Brúsenie slúži okrem odstránenia zvyškov laku, farby a hrdze aj na dosiahnutie optimálneho spojenia s podkladom. Použiť brúsenie je nutné aj na vyrovnanie nerovností. Výber zrnitosti brúsneho papiera je závislý od konkrétnej nasledujúcej vrstvy.

Zvárací základ

Pokiaľ je potrebné vykonať rozsiahle, časovo náročné zváranie, je treba použiť základ s atestom na zváranie. Vzhľadom na plyny a dymy, vznikajúce pri zváraní je nesporne nevyhnutný. Navyše, zabraňuje ohoreniu susednej vrstvy ako aj nebezpečným „fŕkancom“ pri zváraní. Po zváracích prácach a pred tmelením je potrebné opäť túto vrstvu odstrániť.

Tmelenie

Pomocou tmelu sa môžu vyplniť a vyrovnať nerovnosti. Je to možné urobiť v jednom alebo aj vo viacerých pracovných krokoch ako hrubé a/alebo jemné tmelenie. Následne sa vykonáva brúsenie tmelu.

Základovanie

Základ chráni holý plech pre koróziou. Navyše, slúži ako priľnavostný prostriedok pre následnú ďalšiu vrstvu.

Základový plnič

Plnič zabezpečuje spojenie jednotlivých vrstiev a tým odolnosť skladby laku. Okrem toho, má plniace vlastnosti na dosiahnutie prvotriedneho vzhľadu finálneho lakovania a chráni pred nárazmi kamienkov.

Vrchný lak

Vrchné lakovanie je v skladbe laku vrstva, ktorá pozorovateľovi „udrie“ do oka – určuje farbu a lesk. Môže sa nanášať ako jednovrstvový systém (tzv. Uni laky) alebo ako dvojvrstvový systém (základný lak / bezfarebný lak). Na dosiahnutie správneho odtieňa môže vrchné lakovanie navyše pozostávať z viacerých odtieň určujúcich vrstiev. Okrem svojich optických vlastností slúži táto vrstva tiež ako ochrana pred vonkajšími vplyvmi ako sú počasie, životné prostredie a škrabance.

Bezfarebný lak

Na finálny výsledok lakovania veteránov na špičkovej úrovni odporúčame naniesť ešte vrstvu bezfarebného laku a to nielen pri jednovrstvových vrchných lakoch, ale aj u našich dvojvrstvových systémoch vrchných lakov.

Postupy opráv pre lakovanie veteránov

1. Podklady

Postup opravy: pôvodné lakovanie pdf S1
Postup opravy: pôvodné lakovanie, citlivé na rozpúšťadlá pdf S1a
Postup opravy: oceľ, resp. pozinkovaná oceľ pdf S2
Postup opravy: hliník pdf S3
Postup opravy: plasty pdf S4
Postup opravy: plasty pdf S4.1
Postup opravy: pocínovanie pdf S5
Postup opravy: drevo pdf S6
 

2. Vrchné laky

Štandardné lakovanie vrchného laku pdf TS
Kvalitatívne prvotriedne, nadštandardné lakovanie vrchného laku pdf TP

Glasurit Classic Car Colors

Lakovanie youngtimerov a oldtimerov

Glasurit ako odborník na farby a laky s viac než 130 ročnými* skúsenosťami vám je nápomocný so svojimi radami a činmi vo všetkých otázkach týkajúcich historických farieb a lakov ako aj lakovania. Svojou službou Classic Car Colors vám ponúka profesionálnu pomoc a podporu. Tu nájdete tipy a informácie na to, aby bolo možné veterány nalakovať s čo možno najlepším výsledkom.

Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov

Hľadáte kvalifikovanú a profesionálnu firmu?

Lakovanie a opravy youngtimerov a oldtimerov si vyžaduje mimoriadne veľa skúseností a citu. Z tohto dôvodu vám odporúčame uskutočniť lakovnícke práce iba autolakovniam, ktoré sa špecializujú na opravy po nehodách alebo na reštaurovanie veteránov.

Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov
Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov
Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov

Hľadáte originálne farby a odtiene?

Či už lakovanie v originálnej farbe resp. odtieni alebo oprava na originálnom, pôvodnom lakovaní: pri reštaurovaní veteránov záleží na presnom odtieni. V 130-ročnej histórii automobilov zozbieral Glasurit celosvetovo najväčšiu databázu odtieňov s 250 000 odtieňmi a 600 000 receptúrami. Nájdite si aj vy to najlepšie riešenie odtieňa pre vášho veterána!:

» Farby a laky pre youngtimerov a oldtimerov

Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov

Naše angažovanie sa pre najlepšie služby pre klasické automobily.

Angažovanie sa a veľké odborné vedomosti robia z Glasuritu v mnohých krajinách sveta žiadaného partnera u majiteľov veteránov, klubov veteránov, poisťovní a znalcov, napríklad Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

» INTERNETOVÁ STRÁNKA FIVA

FIVA   Glasurit

Postupy pri lakovaní veteránov

Na stránke „Technické informácie → Classic Car Colors“ nájdete návody na lakovanie vášho veterána – od postupu opravy pôvodného, originálneho lakovania cez opravy plastov až po reštaurovanie drevených častí.

Lakovanie youngtimerov a oldtimerov   Lakovanie youngtimerov a oldtimerov

*Odborné znalosti farieb a lakov Glasuritu a história jeho firmy siaha až k začiatkom automobilu v roku 1888, v ktorom Berta Benz uskutočnila celosvetovo prvú diaľkovú jazdu s automobilom so spaľovacím motorom.

Glasurit Classic Car Colors

Farby a laky pre youngtimery a oldtimery

Hľadáte originálne odtiene? Sú vám k dispozícii v archíve odtieňov!

Už od začiatkov sprevádza Glasurit 130-ročnú históriu dejín automobilov svojimi odbornými znalosťami a vedomosťami v oblasti farieb a lakov. V súčasnosti Glasurit zhromaždil celosvetovo najväčšiu databázu odtieňov, v ktorej je archivovaných viac než 250 000 odtieňov a 600 000 receptúr. A tá najlepšia správa znie: pre mnohých výrobcov Glasurit zdokumentoval históriu farieb a odtieňov takmer kompletne.

Vlastniť veterána je náročná záľuba. Určite investujete aj vy veľa času a energie do toho, aby ste si zachovali hodnotu vášho veterána. O to horšie je, ak sa vám začne „prehrýzať“ hrdza na vašom „klenote“, ak vám vybledne pôvodný metalízový efekt alebo drobné poškodenia laku narúšajú esteticky dokonalý vzhľad automobilu.

Hodnotu vášho veterána dokáže zachovať len náročné celolakovanie alebo perfektne prispôsobené lakovanie jednotlivých dielcov. Problémom však je, ak pôvodný lak či farbu vo väčšine prípadov už nie je možné na trhu dostať. Neostáva teda nič iné, len originálny odtieň farby zreprodukovať tak dokonale ako je to len možné.

Farby a laky pre youngtimery a oldtimery   Farby a laky pre youngtimery a oldtimery
Farby a laky pre youngtimery a oldtimery   Farby a laky pre youngtimery a oldtimery
Farby a laky pre youngtimery a oldtimery   Farby a laky pre youngtimery a oldtimery

Zistenie zodpovedajúceho odtieňa

Aby ste zistili zodpovedajúci odtieň, budete potrebovať číslo odtieňa alebo kartičku odtieňa, nalakovaný dielec automobilu alebo iné referenčné podklady k odtieňu.

Väčšina automobilov má identifikačné číslo spolu s kódom odtieňa. Nápomocný pri jeho hľadaní je náš praktický pdf zoznam umiestnenia kódov odtieňov.

To, či ponúka Glasurit pre vášho veterána už riešenie pre odtieň, si môžete zistiť v databáze Glasuritu Color Online. Pokiaľ by ho Glasurit ešte nemal, je možné pôvodný odtieň zistiť u vášho kontaktného partnera Glasuritu.

Farby a laky pre youngtimery a oldtimery   Farby a laky pre youngtimery a oldtimery

Zodpovedajúca farba alebo odtieň pre veteránov: nachádzajú sa v databáze!

Či už lakovanie v originálnej farbe resp. odtieni alebo oprava na originálnom, pôvodnom lakovaní: pri reštaurovaní veteránov záleží na presnom odtieni. V databáze odtieňov Glasuritu nájdete všetky kódy odtieňov a ďalšie dobové farby pre vašich veteránov.

» Glasurit databáza odtieňov

Glasurit databáza odtieňov
Farby a laky pre youngtimery a oldtimery   Farby a laky pre youngtimery a oldtimery

Glasurit Classic Car Colors

Sieť a referenčné autoservisy a lakovne

Potrebujete kvalifikovanú profesionálnu firmu?

Celkový vzhľad veterána rozhodujúcou mierou ovplyvňuje jeho lakovanie. Oprava staršieho lakovania si vyžaduje mimoriadne veľa skúseností a citu.

Z tohto dôvodu vám odporúčame nechať si dať urobiť lakovnícke práce len osvedčeným odborníkom. Len tí dokážu zabezpečiť, že váš veterán čoskoro bude môcť opäť získať svoj perfektne sa ligotajúci povrch a zachová si tak svoju hodnotu.

Sieť certifikovaných Glasurit lakovní

Tu nájdete sieť certifikovaných Glasurit lakovní, ktoré sa špecializujú na opravy veteránov. Odborníci v nich sa dokonale rozumejú svojmu remeslu. Dokážu nepríjemné škrabance pomocou metódy opravy drobných poškodení nechať zmiznúť, neviditeľne zakomponovať opravu dielu do už existujúceho lakovania a postarať sa pomocou celolakovania v dobovom odtieni farby o zachovanie hodnoty vášho veterána.

„Glasuritom vybrané lakovnícke a karosárske firmy ako kooperujúci partneri sú jediné autoservisy a lakovne, ktoré s pokojným svedomím môžeme ďalej odporúčať“.

Martin Stromberg, spoločník a konateľ siete znalcov Classic Data, ktorá je s počtom 400 znalcov lídrom na trhu v Nemecku.

Glasurit Classic Car Colors

Spolupráca

Angažovanie sa Glasuritu pre najlepšie služby pre veteránov

Svojou službou Classic Car Colors odovzdáva Glasurit svoju profesionalitu vo veciach historických lakov a farieb vám a ďalším priaznivcom veteránov. Glasurit by takýmto spôsobom chcel prispieť k tomu, aby sa udržiavali klasické automobily a ich hodnota. Angažovanosť Glasuritu a jeho bohaté odborné znalosti robia z neho v mnohých krajinách sveta žiadaného partnera majiteľov a klubov veteránov, poisťovní a znalcov.

Angažovanie sa Glasuritu pre najlepšie služby pre veteránov   Angažovanie sa Glasuritu pre najlepšie služby pre veteránov
Angažovanie sa Glasuritu pre najlepšie služby pre veteránov   Angažovanie sa Glasuritu pre najlepšie služby pre veteránov

Technický poradca FIVA

Aj celosvetová federácia, združujúca kluby veteránov, Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), dokázala oceniť vysokú odbornosť Glasuritu. V roku 2016 FIVA ustanovila Glasurit celosvetovo a exkluzívne za technického poradcu vo všetkých otázkach týkajúcich sa farieb a lakov. Glasurit je na to samozrejme hrdý. Približne 2 milióny členov federácie FIVA vo svete tak získalo prístup k odborným vedomostiam a znalostiam Glasuritu vo veciach historických farieb a lakov a k jeho službe Classic Car Colors.

Nedôverujte vo veciach farieb a lakov len tak hocikomu – rozhodnite sa pre najlepšieho partnera. Z lásky k vášmu veteránovi!

Spolupráca na medzinárodnej úrovni

Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)   Logo Glasurit

Spolupráca na národnej úrovni

Združenie zberateľov historických vozidiel SR   Toplac SK, s.r.o.

Glasurit na výstave Techno-Classica Essen

„Celý svet klasik pod jednou strechou“ – pod týmto mottom sa konáva výstava Techno-Classica v nemeckom meste Essen. Na celosvetovo najväčšej výstave oldtimerov a youngtimerov býva od roku 2012 prítomný aj Glasurit - prvotriedna značka farieb a lakov spoločnosti BASF. Na výstavnom stánku Glasuritu sa môžu priaznivci klasických automobilov a odborníci na farby a laky informovať o lakovaní na účely reštaurovania a opráv svojich zberateľských kúskov

Glasurit na výstave Techno-Classica Essen   Glasurit na výstave Techno-Classica Essen

Delahaye 87 (rok výroby 1924): analýza farby a laku dokázala originalitu

Svoje výnimočné odborné vedomosti vo veciach analýz farieb a lakov a znalosti o historických odtieňoch a lakovacích technológiách opäť prezentoval Glasurit v roku 2017 na svojom stánku špeciálnym „magnetom pre oči“ – automobilom Delahaye 87. Toto vozidlo z roku 1924 „prišlo“ za účelom analýzy do nemeckého Münstru z alsaského Cité de l'Automobile, najväčšieho celosvetového múzea automobilov. Posudzované boli: jeho povrch, skladba lakovania a chemické zloženie jednotlivých vrstiev farieb a laku. Po porovnaní s referenčnými vzorkami mohlo byť exkluzívne priamo na Techno-Classice oznámené, že u tohto automobilu s definitívnou platnosťou ide o originál a nie o falzifikát

Už len samotný fakt, že mohol Glasurit prezentovať tento Delahaye, bolo niečím výnimočným a vďačí za to svojím excelentným vzťahom s Cité de l'Automobile. Glasuritu, ako prvému vystavovateľovi vôbec, bolo umožnené vystaviť tento automobil francúzskeho Národnému múzea. Počas celej výstavy bol tímu Glasuritu nápomocný hlavný konzervátor múzea Richard Keller, ktorý zároveň odpovedal na otázky návštevníkov k automobilu Delahaye a aj k spolupráci s múzeom.

Delahaye 87 (rok výroby 1924): analýza farby a laku dokázala originalitu   Delahaye 87 (rok výroby 1924): analýza farby a laku dokázala originalitu

Color Online – celosvetovo najväčšia databáza odtieňov

Okrem automobilu Delahaye prezentoval Glasurit aj svoju databázu odtieňov Color Online, pomocou ktorej okrem iného reštaurátori a majitelia veteránov dokážu nájsť na internete ten správny odtieň pre svoje staré „poklady“. „Pri historicky správnom reštaurovaní lakovania je predloha odtieňa mimoriadne dôležitá, aby bolo možné získať správnu receptúru originálneho, pôvodného odtieňa," vysvetľuje Eva Schillingerová z koloristického laboratória, ktorá spolu s ostatnými mala na starosti stánok Glasuritu. Špeciálne u automobilov, pri ktorých už nie je možné identifikovať ich pôvodnú farbu, môže byť veľmi užitočná celosvetovo najväčšia databáza odtieňov Glasuritu s viac ako 250 000 odtieňmi a viac než 600 000 receptúrami. „Mnohí návštevníci nášho stánku chceli vedieť, čo je možné dosiahnuť pri téme farby a laky a ako pri tom postupujeme. V prípade tohto automobilu sme pracovali s objektom, ktorý má veľmi silný emocionálny náboj," zdôrazňuje E. Schillingerovová.

Služba Classic Car Colors – od archívu odtieňov až k sieti odborných špecializovaných firiem

Veľa návštevníkov stánku sa zaujímalo aj o službu Classic Car Colors, ktorou Glasurit pomáha majiteľom veteránov. Pre laickú verejnosť umožňuje táto služba na internete nielen prístup k celosvetovo najväčšej databáze odtieňov Glasuritu, ale aj k užitočným radám a informáciám na tému Farby a laky a taktiež aj k sieti špecializovaných odborných firiem. Práve táto sieť robí z Classic Car Colors mimoriadne zaujímavú službu aj pre profesionálov, ktorí so svojím špeciálnym know-how chcú získať v segmente Reštaurovanie veteránov nových zákazníkov. Na stánku Glasuritu sa preto informovali mnohí majitelia autoservisov a lakovní o požiadavkách pre certifikáciu, ktoré musia ako profesionálny servis či lakovňa splniť, aby mohli byť prijaté do tejto siete. Viac ako 140 autoservisov a lakovní v piatich spolkových krajinách sa týmto spôsobom už kvalifikovalo a sú uvedené aj v databáze ako oficiálne partnerské firmy.

Služba Classic Car Colors, unikátna spôsobilosť Glasuritu v koloristike a profesionalita vo veciach farieb a lakov sa pre majiteľov veteránov naakumulovala počas uplynulých 130 rokov. To presvedčilo aj medzinárodnú federáciu, združujúcu kluby veteránov, Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). V roku 2016 FIVA (www.fiva.org) ustanovila Glasurit celosvetovo a exkluzívne za svojho technického poradcu vo veciach farieb a lakov. Profesor Dr. Mario Theissen, zastávajúci funkciu Senior Vice President vo federácii FIVA, si nenechal ujsť príležitosť pri svojej prehliadke výstavy Techno-Classica navštíviť aj stánok Glasuritu. Pri tejto príležitosti ako partner a zástupca FIVA veľmi rád odpovedal na všetky otázky ohľadom spolupráce s Glasuritom.

Služba Classic Car Colors – od archívu odtieňov až k sieti odborných špecializovaných firiem   Služba Classic Car Colors – od archívu odtieňov až k sieti odborných špecializovaných firiem

Glasurit Classic Car Colors je súčasťou Turínskej charty

Turínska charta

Youngtimery a oldtimery sa už veľa rokov tešia stúpajúcej obľúbenosti. Aby bolo možné opraviť lak veteránov v dôsledku škodových udalostí, nehôd alebo procesov starnutia a odtieň farby zodpovedajúco prispôsobiť, sú nevyhnutné odborné vedomosti špecializovaných pracovníkov. Čím sú automobily staršie, tým je komplikovanejšie nájsť niekoho, kto pozná a posúdi originálne, pôvodné odtiene a v tých časoch používané spôsoby lakovania a ako je potrebné zaobchádzať s týmito historickými lakovaniami.

Classic Car Colors je rozsiahly program, ktorý vyvinul Glasurit, prvotriedna značka autoopravárenských farieb a lakov spoločnosti BASF a pod hlavičkou ktorého sa spája veľké množstvo aspektov čo možno najvernejšieho lakovania veteránov – od analýzy odtieňa farby až po sprostredkovanie kontaktu na kvalifikované profesionálne firmy.

Základom toho je celosvetovo najväčšia databáza odtieňov s viac než 250 000 odtieňmi a 600 000 receptúrami. Pomocou tohto archívu je možné rýchlo vyhľadať zodpovedajúce riešenie pre lakovanie v pôvodnom, originálnom odtieni alebo na opravu originálneho lakovania.

Vybudovaním oblasti Classic Cars sa Glasurit cielene venuje potrebám majiteľov historických automobilov. Ako kompetentný partner spája navzájom svoje viac ako 130-ročné odborné vedomosti a znalosti vo veciach farieb a lakov a svoju rozsiahlu sieť, aby zákazníci Glasuritu mohli profitovať z jedinečných služieb pre klasické automobily.

Profesionálne vedomosti a znalosti z koloristiky Glasuritu v príručke Turínskej charty

Glasurit je od roku 2016 kooperačným partnerom a technickým poradcom v otázkach farieb a lakov organizácie Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

FIVA sa o.i. zameriava aj na zdokonaľovanie medzinárodných štandardov. Tie majú pomôcť, aby sa veterány zodpovedajúcim spôsobom ohodnocovali a reštaurovali.

Zhrnuté sú ako základné smery v príručke s názvom „Turínska charta“. Jürgen Book, ktorý v Glasurite zodpovedá za oblasť Classic Cars, sa v príručke k Turínskej charte, ktorá bola prvýkrát predstavená v polovici novembra 2017 v Bukurešti, podrobne venuje nielen historickému lakovaniu automobilov, kde opisuje proces lakovania, ale aj funkčným vlastnostiam automobilových farieb a lakov ako aj profesionálnym opravám.

Približne 2 milióny členov federácie FIVA získava tak všestranný pohľad do problematiky posudzovania automobilových farieb a lakov a môžu sa tak naučiť, ako sa zo stavu farby a laku dá vyvodiť predchádzajúca história a stav starostlivosti o veterána.

Pre majiteľov veteránov je dôležité, aby dostali kompetentný návod na starostlivosť a opravy svojich vozidiel - a je jedno, či jazdia alebo sa nachádzajú v múzeách ako výstavný exponát. Cieľom Glasuritu je profesionálna podpora. Celosvetová integrácia odbornej spôsobilosti Glasuritu je míľnikom pri interpretácii tém ohľadom farieb a lakov u veteránov. Glasurit je hrdý na to, že sa v Turínskej charte mohol podrobne venovať tejto téme a na základe praktických prípadov mohol poukázať na to, aký zásadný význam má farba a lak automobilu - ktoré nefungujú len ako skrášľujúci doplnok.

PDF Príručka pre Turínsku chartu, kapitola „Lakovanie“

PDF Oprava malých poškodení

Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)   Logo Glasurit
Združenie zberateľov historických vozidiel SR   Toplac SK, s.r.o.